Svært få flypassasjerer kjenner sine rettigheter

 

Publisert 6.3.2018

Kilde: AirHelp
Foto: Gary Lopater

(Tirsdag 6. mars 2018) På 14-årsdagen for passasjerrettighetsloven EC 261, oppgir 86 prosent av nordmenn at de ikke kjenner sine fulle rettigheter i flytrafikken.

* Undersøkelsen gjennomført av YouGov på vegne av AirHelp viser at bare 14 prosent forstår sine passasjerettigheter
* Kun 5 av 10 passasjerer på et forsinket eller kansellert fly mener de er berettiget til kompensasjon på inntil 600 euro
* 67 prosent, eller to av tre norske reisende, mener at flyselskapene ikke informerer godt nok om deres passasjerettigheter

Nå slipper AirHelp resultatene i en ny internasjonal undersøkelse som viser at nordmenn flest fortsatt ikke har kunnskap om passasjerettighetene sine. Kun 14 prosent kjenner helt og fullt sine rettigheter, og bare 51 prosent av flypassasjerer som har opplevd flyproblemer, søker om kompensasjon fra flyselskapene.

Undersøkelsen viser at hovedårsakene til at det ikke blir sendt inn erstatningskrav, er at respondentene ikke er klar over deres rettigheter (44 prosent), de trodde ikke at de kunne få erstatning (31 prosent), eller de visste ikke hvordan man skulle sende inn et krav (31 prosent).

Mangler informasjon

Undersøkelsen, som ble gjennomført denne måneden blant over 7000 respondenter over hele EU (over 1000 i Norge), antyder at det fortsatt er en lang vei å gå før flypassasjerer er fullt ut klar over sine rettigheter. Til tross for at det er obligatorisk for flyselskapene å informere passasjerene om deres rettigheter, mener hele 67 prosent av norske flypassasjerene at flyselskapene ikke gir dem tilstrekkelig med informasjon.

­– Det er stor verdi i EU-loven EC 261 som beskytter flyreisendes rettigheter, men samtidig er det klart at flypassasjerer fremdeles føler seg maktesløse mot flyselskapene. Hvert år går rundt 13 millioner passasjerer globalt glipp av over 5 milliarder euro som flyselskapene skylder dem i kompensasjon. Vi ser et tydelig behov for å øke bevisstheten og forståelsen for flypassasjerettigheter både i Norge og resten av Europa, forteller landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

I 2017 hadde 243.000 nordmenn krav på erstatning som følge av forsinkelse i forbindelse med flyreiser. Ifølge beregninger fra AirHelp skylder flyselskapene dermed norske passasjerer over 675 millioner kroner.