Svein Otto Nilsen: – Er dette verdighet?

Publisert 17.2.2023
Foto: Privat

Leser i Steinkjer 24 om pårørende som fortalte om sin opplevelse etter at en av de nærmeste døde på et sykehjem. Syv timer etter dødsfallet, mens de var på begravelsesbyrået, ble de oppringt fra sykeheimen, med beskjed om at de hadde blitt pålagt fra tildelingskontoret å tømme rommet for å gjøres klart til neste pasient. Pleierne på sykehjemmet måtte da tømme rommet og de pårørende fikk komme og hente tingene som nå var innelåst på et lager.

Dette er et eksempel på hva knapphet på ressurser er og følgene ved «kalde» regler. Dette er et politisk ansvar og ikke et ansvar tildelingskontoret må ta alene. De er prisgitt det politikerne bestemmer og må handle ut fra det. I Trondheim bystyret fremmet Morten Kokaas fra Pensjonistpartiet et representantsforslag for å myke opp regelen noe.

En verdig død innebærer at også pårørende ivaretas på best mulig måte. Mange pårørende synes det er vanskelig å se sin mor eller far dø, at livet går mot slutten. Man reagerer forskjellig på å ha mistet sine nære og da kan det være viktig at man bare er til stede for de pårørende og tilrettelegger for dem.

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet på sykehjem, som hovedregel være tilgjengelig for ny beboer innen 24 timer etter dødsfall. Pårørende blir derfor bedt om at alle eiendeler blir hentet og rommet ryddet så fort som mulig. Det bør etter Pensjonistpartiets mening kunne tilrettelegges for at pårørende får noe lengre tid enn i dag til å tømme rommet på sykehjemmet. Inntil 48 timer bør ikke være urimelig slik at man ivaretar hensynet til de pårørende. Det er viktig at man forlater et sykehjem på en etisk og verdig måte.

Det ble fremmet følgende forslag i Trondheim bystyre som ble enstemmig vedtatt. Bystyret ser utfordringene ved å endre på 24 timersregelen for tømming av rom på sykehjem i Trondheim. Bystyret ber derfor om at pårørende blir behandlet med fleksibilitet, gjennom god dialog med sykehjemmet ved tømming av sykehjemrommet. Ordet fleksibilitet er for mange svært viktig.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet