Svein Otto Nilsen: – Heldigvis har vi fremdeles god BPA i Trondheim

Publisert 3.11.2023
Foto: Jan Hansen/Sfm.no.

Da et samlet Storting i 2014 vedtok å Rettighetsfeste BPA, og pekte på viktigheten av samfunnsdeltakelse for gruppen funksjonshemmede, sto jubelen i taket. Stemningen er dessverre ikke like god blant funksjonshemmede i Trondheim nå.

Uloba innførte og har utviklet BPA i Norge gjennom drøyt 30 år. De er landets største BPA tilrettelegger og har avtaler med 200 norske kommuner og arbeidsgiveransvar for 8000 assistenter. De er i tillegg en ideell aktør.

I dag betaler Trondheim kommune 482 kroner pr leverte time BPA gir hvor snittet i Norge er 475 kroner.  Prisen i Bergen er 506,-, Oslo 488,- Tromsø 506,- og Bodø 500,-. Den nye prisen i Trondheim er foreslått av kommunaldirektøren til kun 466,-. Ulobas kostnad pr leverte time i den neste kontrakten er 493. De vil altså tape 27 kroner pr leverte time.

Pensjonistpartiet er bekymret over at Trondheim kommune setter prisen så lavt at man i stedet kan få leverandører som leverer på redusert kvalitet og med dårligere arbeidsforhold. Er det virkelig det vi ønsker?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre