Svensk helsepersonell fortviler over elendig logistikk og personalmangel

Publisert 7.7.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Sfm.no har ved flere anledninger påpekt en del kritikkverdige forhold ved skandinavisk helsevesen. Kritikken omfatter dog ikke utøvende helsepersonell i døgntjeneste, derimot det administrative apparatet som ofte ikke fungerer mht. både logistikk og mangel på kontroll.

En kvinne med nedsatt syn og forårsaket av ren medisinsk feilbehandling, skulle omsider få operert sine øyne for bl.a. grå stær. Hennes første undersøkelse på det aktuelle sykehuset som senere skulle foreta operasjonen, gikk helt etter planen og en allerede inngått avtale. Selve operasjonen skulle så skje innen 4 til 6 uker ifølge sykehuset. Hun ville få brev når datoen for operasjonen var fastsatt.

Da det nærmet seg den sjette uken og intet brev hadde kommet, ble sykehuset kontaktet pr. telefon og bedt om å komme med en dato. Det kunne de ikke opplyse om. Lederen for den aktuelle avdelingen ble da kontakt. Da fikk kvinnen meddelt dag og tid for operasjonen på en e-post. Etter som kvinnen bor over 200 km fra det aktuelle sykehuset, ble det bestilt hotell for den som skulle følge henne fram og tilbake. Men så skjer det noe helt utrolig som absolutt ikke bør forekomme.

Kvinnen skulle etter avtalen sjekke inn en mandag, for så å bli operert en tirsdag og så bli utskrevet en onsdag. Men fredagen like i forkant, og etter at ringetiden til sykehuset hadde opphørt for dagen, dukker det opp et brev som tilsa at kvinnen måtte møte på sykehuset tidlig mandagen morgen. Dersom ikke tiden passet, fikk hun ringe i telefontiden mellom kl. 12.00 og kl. 13.00. Problemet var bare det at operasjonen skulle vært utført allerede kl. 10.00 den aktuelle mandagen.

Kvinnen kunne uansett ikke rekke dit med offentlig kommunikasjon, ikke engang med første avgang fra sitt hjemsted. Resultatet ble at operasjonen derfor måtte avbestilles. Det aktuelle sykehuset ble kontaktet både pr. e-post og telefon til ledelsen, men det hjalp ikke noe særlig. Svaret var bl.a. at ”Vi har stor resursbrist på vår operationsenhet, som på många andra operationsenheter här på xxxxx och xxxxx där flera operationer tvingas ställas in pga brist på personal ffa operationssjuksköterskor”.

Sfm.no har valgt å anonymisere navnet på det aktuelle sykehuset av hensyn til helsepersonalet som var meget fortvilet, og som heller ikke kan lastes for verken personalmangel eller uforutsigbar logistikk – rent administrativt. Det handler i Sverige som det handler om i øvrige skandinaviske land: Å spare penger – et ikke ukjent fenomen. Og til tross for at folk flest betaler både skatt og syketrygdavgifter, og har selvsagt krav på adekvat helsehjelp når sådan trengs.