Sykkel-sertifikat!

Publisert 30.9.2018
Foto: Colourbox

I løpet av 30 minutter syklet 49 personer mot rødt lys, står det å lese i ABC Nyheter søndag 30. september. Hvis vi bilister gjorde det samme, ville det ikke ta lang tid før det var færre av oss på veiene!

Dette finnes det en enkel løsning på. Syklister som akter å bruke offentlig vei til sine transport- eller treningsetapper, SKAL på kurs. I kurset bør det være teori og praktisk + teoretisk prøve, med utstedelse av sykkel-førerkort som er umulig å forfalske. Førerkortet skal bringes med på sykkelturen, og er underlagt de samme begrensninger, prikkbelastninger, og evt. inndragelse som for bil ved grove overtredelser – som f.eks. å kjøre mot rødt lys. Sykkelen skal dessuten være merket med tydelige tegn/oblater som forteller at føreren har sykkel-sertifikat, og sykkelen har både bremser, lys og lydsignal. Uten disse merker skal sykkelen ikke kunne brukes lovlig i trafikken. Ved inndragelse av sykkel-førerkortet, skal tegn/oblater fjernes fra sykkelen av politi eller kontrollør fra vegvesenet.

Den uting at det er fritt fram for syklister å bruke offentlig vei beregnet på motorisert ferdsel, er noe som henger igjen fra hest- og kjerre-tiden, og da velocypedene («Velte-Petter») ble introdusert, og etter hvert også de første motordrevne kjøretøy. Det er helt nødvendig å anlegge egne sykkelveier, sykkelfelt og –stier, fordi syklister er like myke og utsatte trafikanter som gående. Å la myke trafikanter dele vei med biler, busser og lastebiler som holder langt høyere fart, og som ofte skal nå fram til et bestemmelsessted til et visst klokkeslett, er direkte galskap, hvor bilistene ofte lar seg terge opp av to og tre syklister i bredden, som med «loven» på sin side gir blanke i hva de har bak seg.

I Vegtrafikkloven skal bilister som kjører så sakte at de er til hinder for dem som kommer bakfra, vike, og slippe andre forbi. I ekstreme tilfeller kan de bøtelegges. I kurset til sykkel-førerkortet skal nettopp dette presiseres, med vikeplikt overfor motorisert ferdsel bakfra som vil forbi! Og – at det på offentlig vei KUN skal sykles på rekke, en og en etter hverandre! I motsatt fall risikerer de å bli fotgjengere! Her må politiet drive aktive kontroller, ettersom flere og flere bruker sykkel!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.