Takk for innsatsen!

Publisert 5.11.2021
Foto: Colourbox

Vi befinner oss i året 2021, hele 54 år etter at Lov om Folketrygd ble vedtatt av det norske Stortinget. Siden midten av 1970 tallet har norske pensjonister blitt fratatt ca. 500 milliarder kroner i rettmessig oppspart pensjon. Dette har sfm.no skrevet om flere ganger tidligere. Det er den norske staten, som med bred tverrpolitisk støtte på Løvebakken, har fått lov til å stå bak et slikt gigantisk ran av eldre.

Fortsatt må norske pensjonister kjempe for sin rett til pensjonen de i utgangspunktet har spart opp til, bl.a. gjennom innbetalinger av pensjonsinnskudd, skatter og trygdeavgifter, noe andre og yngre må gjøre i dag – selvsagt. Forskjellen er derimot fortsatt den at staten, og ut fra en ren vinnings hensikt, fortsetter med å underregulere pensjoner fra år til år, og igjen med full tverrpolitisk støtte.

Fra den 1.1.2015 ble det bestemt at alle trygder og pensjoner skulle regnes som vanlig lønnsinntekt, likeledes skattes deretter. Det vil i klartekst si at pensjonister i dag, betaler samme skatter og trygdeavgifter som vanlige arbeidstakere i det norske samfunnet. Staten soper inn penger, men synes aldri å få nok. Det igjen takket være særdeles avgiftskåte og tankeløse folkevalgte, slike som fortsatt ikke begriper at folk skal kunne bo og leve av det de tjener.

Å være gift som pensjonist, eller å bo sammen med et menneske, det er i Norge skattemessig straffbart, men ikke for alle. Du blir ikke idømt fengselsstraff eller bøter, men du blir økonomisk straffet gjennom at staten tar 10 % i straffegebyr av den enkeltes grunnpensjon. Skulle noen driste seg til å ikke opplyse om hustru eller samboer, ja da vanker både bøter og fengsel grunnet bedrageri. Men hva er det staten fortsatt driver med da? Det må også være tillatt å spørre om hvorfor en god del eldre i Norge, boende på alders- og sykehjem, får en respektløs og uverdig behandling. Er det takken de fortjener for sin innsats?

Den avgåtte statsministeren fra Høyre, Erna Solberg, ropte ofte opp om at ”vi tar vare på hverandre”. Akkurat den frasen burde hun holdt seg for god til å komme med. For Norge tar fortsatt ikke godt nok vare på alle eldre, noe landet derimot er lovmessig forpliktet til å gjøre, også iht. loven som står over norsk lov, nemlig den norske grunnloven. Jeg lurer på hvor mange av dagens makthavere som er klar over at vi har en slik lov? Det virker ikke å være mange?

Mvh Jan Hansen
Jernbanepensjonist