Takk til dere alle fra oss i sfm.no

Publisert 20.12.2017

Foto: Colourbox

Kjære alle sammen!

Til alle dere lesere der ute, til våre bidragsytere og støttespillere, til våre frivillige skribenter, til våre annonsører, til våre øvrige kontakter i inn- og utland. Vi vil herved få takke dere alle sammen for alt dere har bidratt med i løpet av året 2017. Det har vært et meget hektisk år for sfm.no. Aldri noen gang i løpet av våre 20 år på Internett (1.1.2018), har vi foretatt så mange og så ofte oppdateringer på magasinet som i 2017. Leserantallet har også økt markant. Det igjen bekrefter at materiale som sfm.no presenterer, engasjerer ganske mange mennesker både i inn- og utland.

En av sakene vi har brukt mye tid, penger og krefter på, er saken som angår eldre mennesker og trygdemottakere som er gifte eller bor sammen, nemlig saken om den udiskutable lovstridige samordningen av grunnpensjoner. Denne saken skal det også i 2018 jobbes videre med helt til ordningen er radert bort fra vårt lovverk. Vi starter opp igjen dette arbeidet allerede 12.janur 2018. Vi håper derfor at dere der ute som har en mulighet, er med og yter en skjerv – stor eller liten. Det er ikke til å legge skjul på at sfm.no sliter fortsatt med underskudd, men vi har likevel klart, mye takket være våre egne bidrag, å holde hodet over vannet.

For de som måtte være interessert å hjelpe oss økonomisk, så er vår bankforbindelse følgende: SparebankenDin. Gironummer 2711.21.61975.
Sfm.no er registrert i Brønnøysundsregistret med org. nr. NO 916 070 357 MVA. All bokføring og regnskap foretas av Chimaera Regnskapshjelp AS i Ålesund.

Takk alle sammen for året som nå nærmer seg slutten.
God jul og Godt nyttår ønskes dere alle.

Beste hilsen
Samfunnsmagasinet
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør og øvrige medarbeidere