Tannhelse inn i egenandelsordningen

Publisert 21.8.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at så mange som 140.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen, fordi de ikke har råd.

Alle som har opplevd tannverk kan forestille seg hvordan det er å ikke ha råd til nødvendig behandling. Mange med lav inntekt trekker tenner framfor å behandle dem. Det er stigmatiserende og en tilleggsbekymring i en fra før vanskelig livssituasjon. Det er ikke lommeboken som vi i Kleppelista mener skal avgjøre hvem som har anledning til å gå til tannlegen når behovet melder seg, og det er spesielt viktig nå, i en tid der stadig flere har dårlig råd. Vi i Kleppelista er direkte forbannet på vegne av alle som lever med smerter og lidelse fordi de ikke kan betale tannlegeregningen! Tannhelse bør likestilles med andre helsetjenester. Det bør være en maksgrense for alle når det gjelder egenandel til tannlegeutgifter. Det er ikke pengene det står på, men rett og slett manglende politisk handlingsvilje.

Utgifter ut over et egenandelstak er det i utgangspunktet staten som skal dekke. Vi bør bruke midler på å se om et slikt tak kan medføre at flere vil gå til tannlegen og tannhelsen i landet bedres.

Til høstens kommunevalg har vi i Kleppelista sagt at vi vil ha et lokalt prøveprosjekt med gratis tannlege. Dette kan være et spleiselag mellom stat og kommune. Det bør være realistisk å gjennomføre, både økonomisk og praktisk.

For øvrig må det betydelig mer penger på bordet til frivillige organisasjoner. Disse midlene skal måtte brukes på andre ting enn tannlegeregninger. De frivillige organisasjonene gjør en ubeskrivelig god og tiltrengt innsats!

Et prøveprosjekt med gratis tannpleie, og betydelige økte midler til frivillige organisasjoner vil vi kjempe for! Håper flere blir med oss i kampen!

Terje Larssen
Bystyre kandidat Kleppelista Kristiansand