Terje Haugom: – Djevelsk samordning

Publisert 22.9.2023
Foto: Colourbox

Du jobber til du er pensjonist. Du betaler inn til din rettmessige pensjon. Din ektefelle jobber også, og betaler sin del til pensjon. Begge blir pensjonister, og får sin pensjon som de skal. Selvfølgelig!

Så dør den ene ektefellen. Den gjenlevende lever en tid alene. Så går den gjenlevende videre i livet, finner en ny, og begge mottar pensjon eller trygd. Så blir de samboere, og/eller gifter seg. DA slår NAV og Skatte-etaten til, og de to blir frarøvet 10 % av den rettmessige pensjon og trygd.

Politikerne fant i sin tid ut at to som er samboere eller er gifte, har det bedre enn den som velger å leve alene. Dette djevelske vedtaket – var opprinnelig 20 %, men FRP klarte på Stortinget å få redusert trekket til 10 %, før skatt.

Det finnes null logikk i denne samordningen for samboende og gifte! Når man har opparbeidet rett til sin pensjon, eller er tilkjent f.eks. uførhetstrygd, skal sivil status være revnende likegyldig for etatene! Enhver person har vel de samme utgiftene til mobil, bil, klær, mat osv. om man er samboer, gift, eller enslig! De imbesile som fant på denne forskjellsbehandlingen, skulle vært stilt for Riksrett! Det er en hån mot menneske-rettighetene, Grunnloven, og det moralske nivå som folkevalgte burde inneha.

Det bør være et stående krav fra Pensjonist-forbundet og våre klart-tenkende folkevalgte at denne djevelske samordningen oppheves omgående, og at nålevende pensjonister som lever som samboere eller er gifte får tilbakebetalt det etatene så urettmessig har frarøvet dem!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.