Tid for en stor ryddeaksjon

Publisert 31.5.2018
Av Thorbjørn Andersen
Foto: Colourbox

Påstanden har sin bakgrunn i en del gamle avisutklipp. Det ene – skrevet av advokat Kristofer Almås i lokalavisen Østlendingen den 9.1.1990 – hadde blant annet følgende avsnitt: ”Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å hindre alle antinazister i å drive partipolitisk arbeid. I dag er Stortinget dominert av de hemmelige tjenesters korporaler og sersjanter”.

Problemet – er i dag minst like stort – er etter undertegnedes mening – etter hva som er fremkommet i en rekke bøker og aviser. Hvem vil derfor påta seg oppgaven med å gå inn for en skikkelig ryddeaksjon på Løvebakken, og dermed i ”Det norske Hus”, som nå er mer eller mindre rasert? Svaret på spørsmålet – er av meget stor interesse, spesielt foran de heretter kommende, forskjellige valg. Så, det er bare å sette i gang med de forberedelser som må til, og selve arbeidet med et skikkelig, og klart formulert programforslag i den forbindelse. (Nettopp for å få oss ut av det uføret vi alle nå har havnet i. Selvforskyldt eller ikke).

Programmet ber jeg politikerne stå fast ved, og ikke lure de fremmøtte velgere enda en gang. Slike narrestreker har foregått alt for ofte, og med følgende resultat: Politikerforakt. Alternativet som jeg tenker på må derfor være basert på de intensjoner som ligger i Grunnloven, når det omhandler det enkelte menneske her i Norge. (Jeg sikter til ordene ”frihet” og ”rettsstat”. Og dermed ”Realdemokrati”. Alt annet er bare av liten eller ingen verdi eller interesse. (I hvert fall for undertegnede). For sosialisme er ikke frihet. Kommende sommer, høst og vinter – kan derfor med fordel brukes til fornuftig nytenkning, og dermed noe som kan være retningsgivende i tiden videre fremover.

Fristende er det i den sammenheng å minne potensielle velgere om de følgende punkter:

A. Aldri skrønes det mer – enn foran et valg… og etter en fisketur.

B. Foran et valg – er vi alle politikeres venn, Etter valget – bare skattebetalere igjen.

Derfor må parolen heretter bli: Fri oss fra våre venner! Ytringen bør vøre tankevekkende – fordi den er skrevet på selveste 17.mai, 2018, av en irritert nordmann, som i årevis har ventet på et fornuftig, demokratisk løsningsforslag.