Tid for gjenoppbygging

Publisert 14.9.2021
Foto: Colourbox (Innfelt: Pressefoto)

Som ventet får vi ny regjering. Folk flest var lei av den Høyrestyrte regjeringens nedrivnings-politikk på en lang rekke områder. De kalte det frekt nok reformer. I virkeligheten var det en overstyringspolitikk som rett og slett ga blaffen i folkeflertallets ønsker og meninger. En slik regjering kan ikke få tillit.

Når dette skrives tyder alt på at Jonas Gahr Støre blir ny statsminister. Det blir spennende å se hvem som skal besitte de forskjellige statsrådpostene. Senterpartiet står sterkt i den sammenhengen, og det er kanskje ikke uungåelig å gi en eller noen statsrådposter til et styrket SV som kan bli en nødvendig samarbeidspartner i regjeringen Støre. Det er for øvrig å håpe at den nye regjeringen legger ned noen av Solberg-regjeringens «tulle-departementer», og slår noen departementer sammen.

Det er vel ikke noen tvil om at både AP, Senterpartiet og i tilfelle SV – ønsker å reversere en rekke av Solberg-regjeringens såkalte reformer. Her blir det nok å gjøre, og det er bare å sette i gang jo før jo heller! De kan jo begynne med å oppheve sammenslåtte fylker og kommuner i den grad befolkningen ønsker det. Så kan de ta for seg politireformen som har vist seg svært så negativ for distriktene ved at politiet er kommet langt mer på avstand for tusener av mennesker. Den avtroppende regjeringens hersk-og-splitt- og sentraliserings-politikk har ført til stor harme og fortvilelse hos mange. Jeg tenker her i aller første rekke på sykehus-reformen. Og her kan vi jo også minne om regjeringens økning av egenandeler for pasienter, fjerning av større til briller for skolebarn, etc.etc.

Så har vi frisleppet av taxi-næringen hvor det i praksis egentlig er blitt tillatt med piratkjøring. Taxi-reformen må oppheves straks, og næringen må komme tilbake til ordnede forhold gjennom godkjente og velorganiserte sentraler. Lastebil-næringen har også lidd under Solberg-regjeringen, så her er det også en del å få på plass igjen. Mye, mye mer kunne ramses opp.

Alt i alt ligger der en nærmest uoversiktlig haug med oppgaver for Støre-regjeringen – med opprydning etter en regjering som nærmest – på mange måter – har lagt opp til de såkalte frie markedskrefters ville fremferd.

Hvis noen av reverserings-tiltakene skulle koste litt mer enn ønsket, så er det bare å øke de velståendes skatter. Den gruppen er vel den eneste i samfunnet som har fått bedre tider under Høyre-regjeringens vanstyre! Lykke til, Støre & Co.!

Wilfred Høsteland