Tidenes største problem-regjering!

Publisert 7.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Den reformglade regjeringen Solberg har på løpende bånd drevet en destruktiv politikk fra første stund. Alle «reformene» som er blitt lansert er faktisk uten unntak en bevisst nedrivnings-politikk – mye likt det en viss Trump har bedrevet de siste par årene!

Regjeringen ble hele tiden advart fra fagfolk og annen ekspertise og fra Stortingets eneste fornufts-parti, Senterpartiet, om å annullere reformene. Men den arrogante Høyre-dominerte regjeringen går både mot og på tvers av den klare folkeviljen. De vet alt så mye bedre selv – innbiller de seg! Alle «reformene» mangler alle som en – en konsekvensanalyse. Dette har ikke regjeringen turt fordi de har vært klar de betydelige problemene som ville følge for kommuner, fylker og enkelt-mennesker. Hos denne regjeringen er det tvang og overstyring som gjelder – demokratiske spilleregler er ukjent for Høyre og FrP.  Folkeflertallet betyr ikke noe for dem. Det er makten på Løvebakken som rår.

Og forslaget om å kalle sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane for Vestland er jo et helt sykt forslag. Navnet står for øvrig i ubestemt form og virker jo helt meningsløst i forhold til Vestlandet som helhet. Undertegnede kommer i hvert fall resten av livet – som så mange andre – å bruke navnet Hordaland som vårt fylkes navn!

De siste problemene som er fremkommet gjennom nyhetsmediene er følgende «reformer» og resultater: Politireformen:  Politiet beklager seg mer og mer over manglende resurser og opphopning av alvorlige saker, med det resultat at strafferammene må settes ned grunnet for sen saksbehandling. I mellomtiden lever de kriminelle sine glade dager i frihet til å kunne begå flere kriminelle handlinger.  Og politiet er jo ikke lenger i nærheten mange steder. Nedbemanningen av Heimevernet: Det fremkommer nå at med et solid Heimevern, kunne de mange skogbrannene vært nedkjempet langt raskere, og hjelp innen mange andre områder kunne blitt effektivisert mye raskere og bedre.

Mye kunne også sies igjen om de andre såkalte reformene, men det kommer jo frem i mediene etter hvert. Nå bør folket våkne og avsatte denne regjeringen ved første og beste anledning! Men la meg også ta med den stadig økende misnøyen med DAB-systemet. Viktige meldinger når ikke frem, – radioen uteblir under kjøring på tvers av landet, og der har allerede vært flere tilfeller av hva som kunne blitt fatalt hvis ikke annen flaks hadde reddet situasjonene. FM tilbake – det er blitt et folkekrav iflg. pressen og andre medier! Kanskje en større katastrofe må til før regjeringen våkner her også?

Den vanvittige fylkes- og kommune-sammenslutningen: Folket i Finnmark har talt. Og det var så klar tale som det var mulig å fremsi. Et solid flertall MOT fylkes-sammenslutning med Troms. Men diktator Monika Mæland bryr seg, som Høyrekvinne, selvsagt ikke om demokratiske spilleregler. Hun henger seg opp i hva et Østlands-dominert Storting har vedtatt. Da teller ikke folkeviljen.  Monika Mæland er vel den mest arrogante og kortsynte kvinnelige politiker etter Gro Harlem Brundtland som startet ødeleggelsen av vårt land ved å slippe all slags individer fritt over våre grenser.