Tidens totalitære galskap

Publisert 8.9.2017

Av Thorbjørn Andersen
Arkivfoto: JH Media

Kort sagt: Den galskap jeg sikter til – er tidens nazisme/fascisme. (Eller om man vil: Tidens totalitære systemoppbygging). Den galskapen er blitt fortiet og bevisst forsøkt skjult. Ikke bare av politikere, men også av medier. Eliten har rotet det skikkelig til. (Noe som etterfølgende brikker i det politiske spill er ment å vise).

General Reinhard Gehlens erindringer kom ut i norsk oversettelse i 1972. Som også antydet innledningsvis i boken “Spion”: Den boken må gis en enestående plass, for denne offiseren var Hitlers leder av militærspionasjen i Øst.

Etter krigen stilte han sine store arkiver og det meste av sin stab til rådighet for amerikanerne. Nazimentaliteten etter 2.verdenskrig opphørte ikke. Tvert imot. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA ble formet AV nazister, FOR nazister, for å fremme nazimentaliteten.

Advokat Kristofer Almås nevnes derfor spesielt i denne sammenheng. For allerede på 1970-tallet kunne man lese hans advarsler – som senere er blitt virkelighet. Jeg velger en av hans artikler fra 1990. (Nationen,9.4.). Der ble leserne minnet om noe som til da var fremkommet om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945. (Det er fristende i tillegg å gjenta ordene til Jon Leirfall året etter. Denne kanskje mest markante parlamentariker etter 2.verdenskrig karakteriserte åndskampen slik: “Det som nå særpreger politikerne, er høy intelligens og lite vett”. (Dagen, 10.7.91). Tiden frem til i dag er en bekreftelse.

En høyaktuell artikkel av advokat Kr.Almås er fra 2004: “Skal tomme slagord gi norsk EU-medlemskap?” (Hallingdolen.no – 13.4.) er adressert til politikerne: “Ved sitt fortsatt faktiske informasjonsmonopol har NRK villedet velgerne ved stadig å omtale de positive trekkene ved EU-utvidelsen, mens man bare unntaksvis har analysert de mange negative sidene ved utviklingen i EU. Tyskerne har hele tiden ledet utviklingen i EU, for å skaffe seg den kontrollen over Europa som de ikke fikk ved den 2.verdenskrig. De har med milliardgaver fått tilslutning for at EU skal bli Europas nye store nasjonalstat (føderasjon), med de gamle nasjonalstatene som underordnede lydriker. Dette skal bl.a. oppnås ved at vetoretten i viktige spørs mål fjernes, ved at EU skal ha felles utenrikspolitikk, felles hær, felles finanspolitikk. Våre politikere ønsker å begå statskupp uten engang å ta hensyn til bestemmelsen i Grunnlovens § 112 om at det kreves to tredjedels flertall, og behandling ved et stortingsvalg, for enhver forandring i Grunnloven. En henvisning til, og attpå til en høyst uriktig omtale av, sveitsisk rett, er fullstendig meningløst. I Norge gjelder vår egen Grunnlov, inntil denne eventuelt er forandret på lovlig måte. Vi velgere har krav på å få vite hva enhver kandidat vil stemme ved stortingsbehandlingen”.

Samtidig med overstående, oppfordrer jeg alle til å spre faktaopplysninger fra følgende nettsteder: www.endtime.net http://www.grunnlovens-vektere.com – og http://bmonline.no/ (Det er også flere, meget informative nettsteder). Den såkalte Elite har i sannhet rotet det skikkelig til for den øvrige befolkning – både for fremmøtte velgere, som har latt seg manipulere – og hjemmesittere, som på den måten har protestert mot også vår tids totalitære tankevirksomhet.

Redaksjonens merknad: Samfunnsmagasinet har intet ansvar for innhold på eksterne linker som måtte framkomme i diverse innslag som vi har valgt å publisere. Vi viser i samme forbindelse til pressens ”vær varsom-plakat” første avsnitt. Red.