Til krig mot dobbeltmoralen

Publisert 9.7.2018
Av Terje Haugom DEM
Foto: Sfm.no

Det moderne menneske er avhengig av bilen – uansett hvor i verden. Klima- og miljøaktivistene er bekymret for luftkvalitet, CO2, NOX osv., og at den globale temperaturen stiger. Dette har medført at politikere – særlig i den vestlige verden – mange steder har innført ekstra skatter og avgifter på biler med fossilt drivstoff. Skatter og avgifter som stadig stiger, samt begrensninger på bruk av spesielt dieselbiler. Samtidig som presset på bilistenes økonomi, og begrensing av frihet øker – med det formål å begrense privatbilismen, som den enkelte stat tross alt er svært avhengig av økonomisk – vet de som har fulgt med i det som faktisk skjer bak kulissene, – at her driver den vestlige verdens statsledere et dobbelt-moralsk spill av dimensjoner.

Helt siden 1980-tallet – og faktisk lenge før det – har dyktige mekanikere utviklet nye motorer og framdrifts-systemer, som ikke forurenser i det hele tatt. Blant dem finner vi vann-motoren med brenselcelle (USA,1986), hvor tanken fylles med hageslangen. Men – etter hvert som disse oppfinnelsene har sett dagens lys, har verdens mektige oljeselskaper konfiskert og låst inn så vel bil, den revolusjonerende oppfinnelsen, tegninger og utstyr, som oppfinneren selv. Begrunnelse: Ingen av disse oppfinnelser skal settes i produksjon før oljen tar slutt! Noen tror også at det ville «true verdensøkonomien»!

Det er naturlig å tro at statsledere og vel-orienterte politikere er kjent med disse forhold. Men oljeselskapene ledes av maktmennesker – i beste mafia-stil, – som styrer statsledere, ledende politikere, og ledelsen ved bilfabrikkene som dukkeføreren styrer sine marionetter. Oljen skal brukes først! Våg ikke å endre på dette! (Korrupsjon er et stikkord her.)

Demokratene vil likevel utfordre regjeringen og Stortinget: Drøft seriøst denne dobbeltmoralen, gjerne med framstående kolleger i Europa. Tiden er kommet da de virkelig revolusjonerende oppfinnelsene på transportsektoren fortjener å komme folket til gode! Men vi spør: Er viljen til stede? Tenk om Mongstad og Kårstø kunne bygge litt av raffineriene om til å destillere og av-ionisere sjøvann til bruk i framtidige biler, busser og lastebiler …? Hydrogen gir kun damp når det brenner! Null forurensing!