Tilfluktsrom er mangelvare i Trondheim

Publisert 15.1.2024
Foto: Sfm.no

Onsdag 10 januar ble det testet Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Dette er bra, men hva gjør man videre når det er alvor.

Det er mange år siden Norge som stat, lagde tilfluktsrom som skulle være ment for alle som bor i det nærområdet slike finnes. Svært mange steder har man ikke tatt høyde for dette i boligutbyggingen innad i kommunene. Hvordan er situasjonen i Trondheim? Det er 911 tilfluktsrom i Trondheim. Trondheim har ansvar for alle offentlige tilfluktsrom i kommunen. DSB har registrert 14 offentlige tilfluktsrom, i tillegg har kommunen ansvaret for 80 private tilfluktsrom i sine eide bygninger som blant annet skoler, idrettshaller og barnehager.

Til sammen skal tilfluktsrommene ha plass til 105.504 personer. Dekningsgraden er 51 prosent. Det hadde vært interessant å vite om alle tilfluktsrommene er i en slik tilstand at man kan ta imot innbyggerne. Hva med oss på Ranheim, Vikåsen og Solbakken? På Solbakken finnes det plass til 150, Vikåsen 225 og på Jakobsli skole 290. Det er tragisk at man ikke har bygd tilfluktsrom i Ranheims området i takt med den gigantiske boligbyggingen som er gjort. Hva skal resten gjøre?  Vi kan vel springe opp i skogen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre

Redaktørens merknad: Dette er et problem over hele landet som burde vært løst forlengst. Derfor er det så viktig å få satt økt fokus på nødvendigeten av slike. Det er forsent å snyte seg når nesen er borte. Red.