To aktuelle problemstillinger

Publisert 10.6.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om få år er vi flere eldre enn unge i Norge. Og verdens drikkevann-reservoarer tørker inn. De fleste av voksne norske borgere er mer opptatt av å realisere seg selv ved å jobbe og klare seg økonomisk, enn å sørge for å få barn, og dermed motvirke forgubbingen av vårt norske samfunn. Kan noe gjøres for å rette opp dette? Ja, men det må være vilje hos politikerne. Barna er vår viktigste ressurs. Ektepar og samboere bør oppfordres til å få 3 – 5 barn, ved at far jobber som vanlig, og mor får borgerlønn tilsvarende lærer eller sykepleier, for å sette barn til verden i kjærlighet, og får et godt opprykk for hvert barn som kommer. Når minsten begynner i skolen, kan mor tre ut i arbeidslivet, først deltid, senere fulltid. I overgangen fra hjemme til jobb, skal lønn opprettholdes. Samfunns-økonomisk bør dette lønne seg! Med 4 – 5 barn i hver familie, er Norges framtidige arbeidsstokk sikret. Det bør bli en nasjonal målsetting!

Verdens drikkevann tørker inn. I en verden som blir stadig varmere, er behovet for drikkevann stadig stigende. Med dagens teknologi burde dette egentlig være et ikke-problem. 70 % av Jordens overflate er hav, med dybder på flere tusen meter mange steder. Avsalting av sjøvann – destillasjon -, med den teknologi som trengs, burde være en heftig utfordring for norsk industri. Med rett utstyr stasjonert langs landenes og kontinentenes kystlinjer, og med passende distribusjonsnett, vil det være nok drikkevann til hele verden! Det er bare å sette i gang, norske ingeniører!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.