To sikkerhets-områder som bør tilbake

Publisert 22.6.2020
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Etter den tragiske ulykken på Sørås (i Bergen), har der i pressen kommet hentydninger om at visse sikkerhets-detaljer igjen må på plass. Der nevnes styrket front på busser.

1: Kollisjons-sikring

Det har vært en ganske merkelig utvikling de senere årtiene når det gjelder nettopp dette området. Busser, biler og endatil Bybanen har ikke antydninger til støtfangere. Ved front-kollisjoner ryker hele fronten (unødvendige store skader) og fører også lett til at passasjerer fremme risikerer store skader og i verste fall livet. Dette er ikke minst et svakt punkt når det gjelder varebiler av f.eks. Hi-ACE/Transporter-typene.

Det er en gåte hvorfor bilfabrikkene og dem som bygger buss-karosserier bl.a. i Norge ikke lenger tenker sikkerhet ved å montere støtfangere. Bybanen har også dårlig kollisjonsbeskyttet front. Her trenges generelt nye og strenge regler for alle kjøretøy-typer.

2: Branngavler på rekkehus

Vi har gjennom årene sett en rekke store branner i f.eks. de såkalte skorsteinshusene (1890-byggene). Ved branner har der ved mange anledninger ikke skjedd spredning via tak e.a., og nettopp grunnet skikkelige branngavler mellom husene.

Derimot er vel erfaringen stikk motsatt ved branner i vanlige rekkehus, hvor det omtrent er garantert at ved brann i ett av dem, sprer det seg mer eller mindre til nabohusene – spesielt via tak-konstruksjonen. Dette finnes det vel etter hvert utallige eksempler på. Dette gjelder også lavblokker hvor branner lett sprer seg via takene.

Det er høyst merkelig at ikke forsikrings-selskapene forlanger slik sikring med gode brannvegger/gavler mellom husene. Og det er like merkelig at ikke arkitektene tenker såpass sikkerhet. Kanskje de selv bor i eneboliger som ikke har en slik fare og problem?

Se på spesielt forstad-bebyggelsen f.eks. rundt om i England – hvor hele kvartaler med rekkehus er solid forsynt med høye branngavler som følgelig også går gjennom hele huset og slik også har solide brannvegger.

Dette er to svært viktige sikkerhets-områder som burde vekke både bilfabrikker, karosseri-verksteder, arkitekter og forsikrings-selskapene!

Wilfred Høsteland