Tre norske sløse-budsjetter

Publisert 5.7.2018
Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox 

Når eldre og syke svært velbegrunnet klager over altfor dårlige tilskudd, pensjoner, etterslep, etc., tror jeg at dersom folk flest hadde tatt seg umaken med å detalj-lese visse offentlige budsjetter, så ville adskillige hundretusener «gå av skaftet» av forskrekkelse! Nå kan der vel være mer eller mindre sløsing på samtlige budsjetter for de respektive departementene, men tre skiller seg dramatisk ut mht. det man med rette kan kalle penger rett ut av vinduet. Og det er sannelig ikke småpenger det da er snakk om! 

Jeg sikter i første rekke til bistandsbudsjettet, sosialbudsjettet og kulturbudsjettet. Førstnevnte er vel det villeste når det gjelder å strø milliarder ut til alskens vås rundt om i verden. Før ble det kalt u-hjelps budsjettet, og selv da var det helt utrolig hva våre politikere kunne strø ut i forskjellige verdensdeler. Men i dag er det ti- eller hundre ganger verre. Det har noen ganger vært trukket frem spesifikke bidrag her i Samfunnsmagasinet – bl.a. hvordan endatil den blå-blå regjeringen strør om seg med våre skatte- og avgiftspenger til alt mulig – fra kulturprosjekter i Øst-Europa til islamske regimer og prosjekter i en rekke land i og omkring Midtøsten – herav til terrorregimet som kaller seg palestinere. Altså til et land og et folk som verken har eksistert eller eksisterer.

Hvor stor del av vårt sosialbudsjett som går til mer eller mindre berettigete innvandrere – og «utvandrere», som jevnlig reiser hjem igjen til land de har flyktet fra (!!!) – har vi fått en viss peiling på, men tallene er nok i virkeligheten adskillig større. Men våre egne borgere som har slitt og bygd opp vårt land gjennom et langt liv, er ikke nevnt fra våre rikspolitikere. Det er en glemt folkegruppe som politikerne tydeligvis helst ønsket var under jorden for lengst. Men sin egen lønn og alderdom har de som kjent sørget for i rikelig monn allerede! Vårt eget kulturbudsjett blir også fordelt til en lang rekke mer eller mindre idiotiske og meningsløse formål. Der er «kunstnere» som snylter på dette budsjettet enten de bedriver noe eller ikke, og det en del av dem presterer å utføre er jo det rene søppel. Det være seg «musikk», billedkunst eller andre såkalte kunstformer.

De rødgrønne øste ut milliardene, og fikk ofte kritikk fra de blå-blå som da var i opposisjon. Nå sitter Solberg-regjeringen i samme suppen og verken evner eller vil slå ned på milliardsløsingene. Når våre egne pensjonister og/eller syke beklager seg, lukker også dagens regjering ørene og øynene – som sine rødgrønne forgjengere. Det må følgelig være helt innlysende at vi etter hvert trenger sårt til et tredje alternativ til å styre landet. Det hjelper ikke å alternere mellom pest og kolera – d.v.s. mellom rødgrønne og blå-blå! De forblir bare opptatt med å mæle sin egen kake – holde på sine egne fete inntekter og pensjoner. Og det er helt tydelig at partier som SV og Rødt, som angivelig skulle tale de svakes sak, menger seg med de andre nevnte partiene når det gjelder budsjett-bevilgninger og fordelinger.

Jeg har nevnt det tidligere, og nevner det igjen; se nærmere på partiprogrammene til Senterpartiet, Kystpartiet og Demokratene. De har selvsagt også sine baksider, men jeg tror de likevel har en adskillig større vilje til å ordne opp i bl.a. de nevnte budsjett-områdene. Ikke glem disse ved de kommende kommune/fylkes- og Stortingsvalgene! Vi trenger sårt til en radikal forandring. Og Norge har svært god råd til å rette opp de nevnte alvorlige skjevhetene. Det vet alle!