De tre største verdens-løgnene

Publisert 17.12.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Det heter at verden bedrar og vil bedras. Og det skjer til gangs. Og når sannheten forsøkes bevist, blir den omgående tilbakevist og benektet. Det skjer på en rekke områder i vår tid, men det er spesielt tre temaer som går igjen, og som i all anstendighet må kunne stemples som gedigne verdensløgner.

Det ene er den såkalte staten Palestina som aldri har eksistert, og som følgelig heller ikke har noe som helst krav på å bli gjenopprettet. Palestina og palestinerne er altså et stort fata morgana! Den andre løgnen er at nazismen var/er høyre-ekstrem – altså det stikk motsatte av faktum! Den tredje har sammenheng med den andre – nemlig at Israel okkuperer palestinske områder. Her er også det stikk motsatte et faktum.

Alle disse 3 verdensløgnene er hovedsakelig fremmet av venstresiden – av sosialistene, og araberne sammen med nazi-relaterte krefter som følgelig er antisemittiske – altså anti-jødiske. Disse kreftene kan absolutt fullt berettiget bli kalt både jødehat og rasisme. Og man ser stadig at de endatil i følge mediene allierer seg med bl.a. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, KFUM/KFUK, og andre sammenslutninger, som bl.a. i forskjellige demonstrasjoner/aksjoner prøver å fremstå som humane og endatil kristne. Den norske kirke skal heller ikke frikjennes her, ettersom den også er blitt mer og mer anti-jødisk gjennom de siste årtiene. En del uttalelser fra prester de siste årene burde føre skam over kirken, og det gjør det jo også.

La oss med en gang slå fast at der aldri i historien har eksistert noen palestinsk stat. Før seksdagerskrigen i 1967 hørte man aldri snakk om en slik stat. Det skjedde først etter at terrorkongen Yassar Arafat lanserte tanken, og det ble snakket høylytt om å kaste jødene på havet. Arafat kalte seg palestiner – han var som kjent egypter! Han var følgelig også en løgner og en dyktig hjernevasker. Ingen kan fortelle verden når den angivelige palestinske staten ble etablert, – hvem som var statens ledere, – hvilken valuta den hadde, hvor dens grenser var, etc. eller når den opphørte å eksistere. Det er altså en fantasi-stat som skal fordrive jødene – igjen.

Den andre løgnen er at nazismen (og dagens såkalte ny-nazisme) er høyre-ekstrem. Her må man selvsagt se tilbake til opphavet som var Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderpartei (NSDAP) – som kan oversettes som Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, kort kalt nazipartiet. Det ble etablert i 1920, og ble fra det følgende året ledet av Adolf Hitler. Noen har visse retningsproblemer m.h.t. hva som er høyre og venstre!

Da kan man stille det høyst berettigete spørsmålet: Når har et parti med sosialisme i navnet befunnet seg på høyresiden? Aldri! Men sosialistene i Europa har nok følt at å bli stemplet som allierte på samme side både med kommunistene og nazistene ville bli en altfor stor belastning. Derfor ble nok nazismen temmelig raskt etter 2. verdenskrig skjøvet over på høyresiden som såkalt høyre-ekstremisme. Dette harmonerer jo ikke med virkeligheten!  Hitler var nasjonalsosialist (nazist) og hadde gode kontakter med araberne med bl.a. drøftelser om utryddelsen av jødene. Der finnes bildemateriale fra slike møter, og noen bøker har vært skrevet – en av dem finnes fortsatt i handelen. Den heter «Nymåne og hakekors».

Her kommer man automatisk over til den tredje løgnen, – at Israel/jødene okkuperer «palestinsk» område på «vestbredden» og i østre delen av jødenes eldgamle hovedstad Jerusalem. Det opprinnelige Israel var flere ganger større enn dagens. Og «vestbredden» er gamle jødiske kjerneområder som heter Judea og Samaria – altså hel-jødiske navn fra tusener av år tilbake. Jerusalem har i 4-5 tusen år vært jødenes udelelige hovedstad og er det fremdeles. Det er altså Israelske/jødiske områder som i dag okkuperes av arabere under det falske dekke av å være «palestinere» som er fratatt sitt land!

Norge støtter hvert år dem som vil ødelegge Israel og fordrive jødene – med gedigne pengebeløp, som alle vet for en stor del har gått til å hjelpe de «palestinske» lederne til å leve et overdådig luksusliv og til å drive terror mot Israel. Dette har paradoksalt nok fortsatt også under den borgerlige regjeringen. Det sier jo også hvilken spredning antisemittismen stadig får – og Norge er jo kalt Europas mest antisemittiske nasjon. En stor skam for Norge! Og flere og flere lar seg forlede til å tro løgnen og lukke øyne og ører for hva som er sannheten!