Trondheim kommune må styrke antall treffsted psykisk helse

Publisert 22.6.2024
Foto: Sfm.no

Trondheim kommune har i dag iht. nettsiden to treffsted innenfor psykisk helse som er Treffstedet på Kalvskinnet og Treffstedet Veiskillet på Moholt. Lavterskeltilbudene skal være lett tilgjengelige, og krever ikke henvisning eller at det fattes vedtak på tjenesten. Tjenesten er gratis.

Treffstedene jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Treffstedene ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging. Ved treffstedene skal det jobbe personal med ulik helse- og sosialfaglig utdannelse og ansatte med erfaringskompetanse.

Det som er viktig er at brukermedvirkning vektlegges og hvor man derfor legger til rette for aktiv deltakelse i treffstedets daglige drift, og innhold i aktiviteter. Brukermedvirkning skal være sentralt i månedlige husmøter noe som også kommer frem på kommunens nettside.

Er det slik i dag?

Fungerer treffstedene slik man beskriver det på nettsiden til Trondheim kommune? Jeg stiller dette spørsmålet pga. flere henvendelser fra brukere som er redd for at tilbudet kan bli nedlagt. Jeg er bekymret for dette tilbudet hvis brukeren mister sin brukermedvirkning i tilbudet. Er det riktig at man på et av stedene har fjernet brukerrepresentant rollen? De får ikke ha husmøter og har i stedet infomøter, når det passer for de ansatte.

Flere brukere føler at man ikke blir hørt og respektert, noe som er svært uheldig for dette viktige tilbudet som skal være et lavterskeltilbud. Jeg forventer som medlem i Helse og velferdsutvalget at man får en orientering om situasjonen på treffstedene psykisk helse. Målet må være at man etablerer flere treffsteder psykisk helse i Trondheim og ikke må  leve i spenning om at tilbudet forsvinner pga. lite brukermedvirkning.

Svein Otto Nilsen
Medlem for Pensjonistpartiet i Helse og Velferdsutvalget i Trondheim