Trondheim må sikre sporveismuseet

Publisert 16.12.2022
Foto: Privat

Har vi råd til å vente med å sikre byens gamle trikker?

Det er derfor svært viktig at man brannsikre også bygningen fra 1984 hvor sporveismuseet har gamle trikker og arkiv. Jeg tok opp saken i bystyret 17. november og fikk et svar fra ordføreren som gir både usikkerhet og håp.

Ordførerens svar:

I bystyremøte november 2020 ble det fremmet interpellasjon av representanten Nilsen hvor det ble gjort følgende vedtak:

“Bystyret er positiv til at Trondheim kommune bidrar til å sikre bygningen på Munkvoll fra 1984 hvor Sporveismuseet i Trondheim har sin gamle sporvogner, samt arkiv i”.

Det har ikke vært rom for å få dette tiltaket inn i budsjettene tidligere år, og kommunedirektøren har heller ikke i sitt framlegg for neste år funnet penger til formålet. Det er krevende økonomiske tider og et stramt opplegg som ligger foran oss, det gjør det ekstra krevende å få rom til alle tiltak det er søkt om.

Det er prioritert flere løft innen kultur i budsjettframlegget når det gjelder bygg.
For eksempel betydelige oppgraderinger og utbedringer til Museumsplass Klæbu, Frostaveien 2 og Øvre Bakklandet 52. Budsjettframleggene kommer om halvannen uke og vil avklare hva som blir de endelige prioriteringene. Sporveismuseet fikk tilskudd til brannsikring av Gammelhallen fra 1924 på 1,3 millioner i 2018.

Tidligere tilskudd til brannsikring av den eldste hallen ble begrunnet i oppbevaring av historisk vognmateriell, samt at bygningen var klassifisert som C, antikvarisk verdi, i kommunens aktsomhetskart over kulturminner. Sporveishistorisk Forening leier to bygninger av Trondheim kommune i Bøckmannsveien 112, hvor de driver Sporveismuseet i Trondheim. Dette gjør de til en svært lav leie som kun dekker forsikringer og kommunale avgifter. Kommunen har altså bidratt til den ene bygningen. Ordføreren ser behovet for tiltak også på den andre bygningen. Avklaring på dette vil skje gjennom budsjettbehandlinga.

Svein-Otto Nilsen
Pensjonistpartiet