Trygdebiler er et nødvendig gode for mange

Publisert 22.8.2022
Foto: Colourbox

1. Januar 2015 kom det nye regler for å få trygdebil. Nå skulle bare uføre og syke få trygdebil for å komme seg til ordinært lønnet arbeid eller var i studier etter videregående skole. Dette innebærte at det ikke lenger ble gitt tilskudd til kjøp av bil når formålet var å forhindre eller bryte en isolert tilværelse.

Dette har resultert i at de mange uføre som er for syke til å få en slik bil ikke lenger oppfyller kravene.  Dette gjelder også uføre som har hatt trygdebil før. Hjemmet deres oppleves som et fengsel når de ikke lenger kommer seg ut på egenhånd, men må være avhengig av venner og familie. Det er heller Ikke alle som klarer å bruke offentlige transportmidler eller som har kollektivtransport der man bor.

Det virket som at politikerne i 2015 ønsket at folk skal bli mer hjelpetrengende enn nødvendig eller så trodde de ikke at de uføre er for syke til at de trenger egen bil for å bryte en isolert tilværelse. Jeg har mange eksempler på dette også her i Trondheim. Jeg håper at SP / AP- regjeringen kan se på denne ordningen på nytt slik at man kan få trygdebil når formålet er å forhindre eller bryte en isolert tilværelse. Inntil dette mulig skjer vil jeg rette dette spørsmålet.

Kan Trondheim kommune under dagens regelverk bidra med trygdebil når formålet er å forhindre eller bryte en isolert tilværelse?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre