Tulle-departementer, m.m.

Publisert 6.1.2020
Foto: Sfm.no

Forskjellige politiske partier har gjennom de senere årene vist en utilslørt evne til å gi partikollegaer topp-stillinger med dertil høye lønninger – pluss egen stab som også har nok til smør på brødet. Jeg tar utgangspunkt i Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som i Stoltenberg-regjeringen fikk smør-på-flesk tittelen og jobben som såkalt statsråd ved Statsministerens kontor (stabssjef, som han også ble titulert som!) Men den gangen hadde man, så vidt jeg husker, ikke hva man med rette kunne kalle unødvendige departementer og ditto statsråder m/deres mange medarbeidere.

Solberg-regjeringen, basert på Høyre/FrP, opprettet flere unødvendige departementer som selvfølgelig medførte adskillige millioner skattekroner i lønninger til rådgivere, etc. etc. Høyre som ellers er et nærmest ekstremt spareparti når det gjelder å knipe inn på støtten til eldre og syke i samfunnet, – øser velvillig ut millioner på millioner på hva man med rette kan kalle tulle-departementer og tilhørende statsråder m/stab. Jeg sikter her til  Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, hvis oppgaver lett og naturlig kunne innordnes under andre «etablerte» departementer.

Videre har vi Klima- og Miljødepartementet som tilsynelatende kun har til oppgave å fantasere om tiltak som skal gi inntrykk av at Norge skal kunne redde verden. Det er selvsagt som å dryppe en teskje vann i havet og dermed forvente at havet skal stige! Dette departementets mer eller mindre kunstige og urealistiske oppgaver kunne i tilfelle også bli representert ved andre departementer.

Og endelig en digitaliserings-minister som hører under Kommunal- og Moderniserings-departementet. Her kunne man uten tvil droppe «Moderniserings-departementet»  – moderniseringen av samfunnet fortsetter på godt og vondt uten regjeringens hjelp! Kanskje dette tilleggs-departementet har blitt etablert for å gi «sammenslåings-diktatoren» Monika Mæland (H), en ekstra flott tittel og noen flere kroner i lønningsposen…? Jeg har for øvrig aldri hørt om at noe annet land har en digitaliseringsminister. Men dette er jo et forventet resultat av Erna Solbergs fantasifulle og meningsløse mål om et fullstendig digitalisert samfunn. Erna Solberg evner heller ikke her å gjøre en konsekvensanalyse.

Alle over 10 år vet hva et fullt digitalisert samfunn kan forårsake. Vi har hatt en del smakebiter av det de senere årene – foreløpig uten de helt store konsekvensene. Et digitalisert samfunn kan lammes totalt både ved «naturlige» tekniske feil og ved en fiendtlig handling.  Da står man der – uten både penger og et Forsvar og andre livsnødvendige saker og ting. Det er som kjent dette Erna Solberg & Co tilstreber og er villig til å ta risikoen for. Et lammet samfunn! Da hadde hun kanskje hatt et argument – om enn temmelig tvilsomt – til å anbefale å melde Norge inn i EU og slik overlate hele styringen til Brussel. Vi er jo allerede svært godt på vei til nettopp det!

Norge styres for lengst ganske mye fra Brussel, og denne tilsnikingen fortsetter litt etter litt med en listig plan fra den blå-blå regjeringen. Og minst 80% av folket er, i følge senere målinger, mot EU-medlemskap. Men her er det kanskje relevant å bruke «Mæland-taktikken» – at «hvis du ikke vil så skal du!» Det kalles Høyre-demokrati. La oss få en offentlig debatt om alt dette. Da vil  Regjeringen utvilsomt også trenge en Bortforklarings-minister m/stab! Det trenger Erna Solberg virkelig!

Wilfred Høsteland