Tusenvis av arbeidsplasser ødelegges

Publisert 15.4.2019
Foto: Colourbox

Arbeidsinnvandringen og arbeidskriminalitet ødelegger tusenvis av Norske arbeidsplasser. Flere ulike offentlige etater har nok av rapporter om arbeidsmarkedet som viser at «ulovlige aktører» brer om seg  og vokser og gror  – mye grunnet den ukontrollerte arbeidsinnvandringen gjennom EØS og Schengen avtalen som dessverre åpner «porten opp» for svart arbeid i stor skala i Norge.

I Norge har flere «skandaler» blitt kjent uten at dette har medført reell straff og nødvendig og konsekvenser ovenfor kriminelle useriøse aktører som truer Norske arbeideres – nåværende og fremtidige jobber. Grundig granskning fra Tyskland viser eksempelvis – at en tredjedel av byggebransjen i landet nå er svart. Kompetansen forvitrer og ulykkene øker. Slik vil det også gå hos oss om vi ikke klarer å snu denne negative utviklingen.

Demokratene vil derfor for alle som bryter Norsk lov på dette viktige området – fratas retten for alltid å drive næringsvirksomhet i Norge. Det er faktisk en straffereaksjon som virker – og som kan være med på å trygge norske arbeidsplasser. Arbeidsinnvandringen og arbeidskriminaliteten har dessverre blitt en vekstnæring som må stoppes!

Vidar Kleppe 
Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder for Demokratene