Tyveri fra private hjem

Publisert 7.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no. 

Bergen Bystyre skrøt nylig av at Bergen Kommune nå har et solid overskudd i økonomien! Jeg husker ikke beløpet, men det var temmelig solid! Da reagerte noen og forlangte at den uhørte og uanstendige boligskatten måtte opphøre. Da hører man aldri kommentarer fra politikerne – de lukker ørene og holder munn og later som de ikke leser aviser.

Vi pensjonister som enda sitter med betydelige boliglån (der er nemlig en del av oss også) – får et temmelig alvorlig inngrep i vår fra før av snevre økonomi i forhold til politikernes. Ca. 4 000 kroner hvert kvartal til kommunen er ganske tøft – altså ca. 16.000 kroner året. Gjett om det merkes! Det er nærmest å betrakte som kriminelt å forlange at vi som har eget hjem og har slitt for det gjennom et langt liv, skal betale skatt for å bo i eget hus!

De ordinære kommunale avgiftene, vann, feiing og søppeltømming, er det vel ingen som protesterer mot – det er forståelige og rimelige avgifter. Men ingen kan komme å si at boligskatten er en rimelig avgift. Det er ikke mindre enn et ran! De spør jo ikke om hva vi som velgere mener – de bare stjeler fra oss! Og i tillegg stjeler de fortsatt – helt ulovlig – 10% av vår opparbeidete pensjon! Snakker om kjeltring-streker!

Så vidt jeg hørte nylig vil Fremskrittspartiet fremme et nytt lovforslag, som på nasjonal basis skal forby kommunene å innkreve boligskatt. Nå har jo FrP vært en mester de siste årene i regjering med å gå fra løfter og endatil handle mot sin egen vilje og mot eget program. Nå gjenstår det å se om FrP mener dette alvorlig. I så fall må denne saken tas opp straks. Det må kunne betraktes som en hastesak. 

Kan vi snarest få en klar bekreftelse fra FrP-hold om at denne saken nå tas opp, og at partiet fortsetter å kjempe aktivt for den? Da skal vi sannelig også merke oss hvilke partier som i tilfelle går i mot – som vil beholde boligskatten. Det er jo uansett politikere med solid innkomme og solid pensjon – som uansett tåler å betale både boligskatt og adskillig mer!