Ubehagelige og sårende Facebook angrep på Covid19 vaksinerte!

Publisert 29.4.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Allerede høsten 2019 var det i flere kretser i Asia kjent at en pandemi var på gang og i ferd med å spre seg. Disse opplysningene har jeg fra en meget pålitelig media-kilde som har jobbet i Asia i flere år. Av hensyn til kildevernet kan ikke navnet eller stedet oppgis. Da kan det komme represalier mot vedkommende. I Europa og Norden, og til tross for at også disse landene ble orientert om forholdet, så skjedde det ikke noe særlig før nedstengningene over hele Europa ble iverksatt vinteren 2020. Artikkelforfatter bodde selv i Sverige fram til slutten av januar 2020, men uten at noen som helst forvarsel ble gitt fra EU-kommisjonen om epidemien, og som da allerede hadde spredd seg til flere land.

Flere vaksiner ble som kjent hurtigutviklet, siden masseprodusert og distribuert til både sykehus, andre helseinstitusjoner, sykehjem, aldershjem, fastleger m.m. Nå er det i de aller fleste tilfeller slik, og faktisk helt normalt, at et menneske oppsøker lege om man blir syk av en eller annen grunn. Da ber de aller fleste også om å få medisiner for å bedre på situasjonen. Mange som allerede hadde et sykt familiemedlem i eget hjem, havnet i en vanskelig situasjon, ikke minst mht. både omtanke og lojalitet overfor sine aller nærmeste. De fikk m.a.o. et svært så alvorlig dilemma å stri med.

Alle har ikke fått bivirkninger av Covid19 vaksinen, men i en god del tilfeller er det en reell mistanke om at noen faktisk har dødd som en konsekvens av den. Det siste skjedde også med min kjære hustru som hadde diabetes 2 fra før av, men var i relativt god form noen år tidligere. Det finns det mange som kan bekrefte. Hun fikk Diabetes 2 i 2010 som et resultat av bevist feilmedisinering og fikk en liten erstatning. Som ektemann med helårs luftveisallergi, ble jeg sterkt advart om at jeg kunne være en stor fare for hennes liv og helse om jeg selv ikke tok Covid-19 vaksinen. Om jeg lot være, kunne hun bli smittet og bli alvorlig syk, ja i verste fall dø. Det siste skjedde den 3.2.2022 tross 3 vaksineringer som også jeg tok for å beskytte henne. Hun ble 69 år.

Dødsårsaken oppgis å ha vært en blodpropp, noe hun ikke hadde hatt problemer med tidligere. Etter 3. dose ble hun kort tid etter så syk at hun ikke kunne hverken gå eller komme seg ut av sengen. Min hustru havnet omsider på AHUS. To dager før hun døde kom det inn en lege som sa følgende: «Vi har oppdaget noe som er så farlig at hun kan dø av det». Legen sa aldri til meg hva det var. Jeg har personlig fått slite med flere plagsomme bivirkninger i etterkant, men som nå etter mer enn to år er i ferd med å gi slipp – håper jeg. Men jeg merker fortsatt enkelte plager.

Nå spør jeg rett ut hva dere der ute ville ha gjort dersom dere hadde havnet i samme situasjon som her beskrevet? Ville dere ha stilt lojalt opp for ektefelle/familiemedlem og stolt på råd, til og med fra hjertespesialister? Ville dere selv akseptert direkte ubehagelige og sårende anklager om å være både det ene og det andre? Hvem er de egentlige skyldige oppe i alt dette, er det de som tok vaksinen for å beskytte sine aller nærmeste, eller er det de som produserte den og nærmest tryglet alle om å ta den? Det finnes altså flere årsaker som Covid19 vaksinerte ikke selv har kunnet råde over. Det er selvsagt ikke forbudt å være kritisk, men ta også dette med i betraktning.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør www.sfm.no