Uforståelig kutt i bistand

Publisert 20.5.2022
Illus.foto: Colourbox
Kilde: Flyktningehjelpen

Presseuttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om revidert nasjonalbudsjett:

– Det er uforståelig at regjeringen i møte med en alarmerende global sultkrise velger å sende store deler av Ukraina-regningen til verdens fattigste. Dette kommer på det verst tenkelige tidspunktet og sender et farlig internasjonalt signal.

– Behovet for humanitær bistand er historisk høyt, og situasjonen for millioner av mennesker som allerede er rammet av sult forverres på grunn av kraftige prisøkninger på mat og drivstoff som følge av krigen i Ukraina.

– I motsetning til andre rike land som har økte kostnader på grunn av de høye olje og gassprisene, ligger Norge an til å tjene hundrevis av milliarder kroner på dette. Dersom ikke Norge i en slik situasjon kan prioritere å opprettholde støtten til mennesker som er rammet av kriser i andre deler av verden, hvem kan da få det til?

– Nå setter vi vår lit til Stortinget og forventer at partier som er opptatt av internasjonal solidaritet vil prioritere dette.

– Mens det er nødvendig å begrense oljepengebruken i Norge for å unngå økt inflasjon og høye renter, er ikke dette et argument for å kutte i bistanden til mennesker med desperate humanitære behov i Afghanistan, Somalia eller Jemen. Slike kutt påvirker ikke renter og inflasjon i Norge.

– Bistandskuttene innebærer blant annet at regjeringen reverserer det løftet de ga til Afghanistans fattigste på en giverkonferanse for under to måneder siden.

Fakta:

  • Regjeringen øker bistandsbudsjettet med 3,6 mrd til 44,9 mrd. Dette tilsvarer 1,09 prosent av BNI.
  • Økningen skyldes 1,75 milliarder ekstra til humanitære tiltak i Ukraina og nærområdene og Verdensbankens flergiverfond for Ukraina, samt 1,8 milliarder ekstra som skal brukes på mottak av flyktninger til Norge.
  • Totalt er det beregnet at 5,8 milliarder fra bistandsbudsjettetvil brukes på flyktningutgifter i Norge. Av disse vil regjeringen omprioritere 4 milliarder fra andre deler av bistandsbudsjettet. Dette er altså en reell nedgang i bistanden til resten av verden – utenom Ukraina-krisen.
  • Inntekter fra petroleumsvirksomheten øker i revidert nasjonalbudsjett med 215% til 906 mrd. (Andre økonomer har anslått at økningen kan bli mye høyere og ende på 1750 mrd.)

Kilde: Revidert nasjonalbudsjett