Ungdom og kriminalitet

Publisert 20.1.2024
Foto: Olav Martinussen (RIP)

Mange faktorer spiller inn, når tenåringer – og yngre – lar seg rive med på en mer eller mindre kriminell løpebane. Internett og volds-filmer er altfor lett tilgjengelig. Mobiltelefonen, ledertyper med lav moral, et miljø uten foreldre-kontroll, følelse av å være tapere i skole, kameratflokk og samfunnet generelt, mangel på positive aktivitetstilbud, spenning, trass og opposisjon. Og mye mer. Mangel på disiplin i skolen. Det burde vært mer «militær» struktur, der læreren har tøff, disiplinær utdannelse, og skal ha lov til å sette ungene på plass.

Foreldre burde ikke ha så mye å si om hvordan en skole bør drives. Det er skolens personale som er fagfolket, og det må stilles langt tøffere krav til elevene. Slappe, uinteresserte foreldre og omsorgspersoner må skjerpe seg, og følge aktivt med på hva podene driver med i fritiden.

For verstingene bør det være lov å sette barn i fengsel, til de forstår hvordan de skal oppføre seg. I klasser hvor elever utviser vold og aggressivitet, bør tøffe sersjanter kunne hyres inn, og kjøre dem så hardt fysisk, at de får ut den energien de bruker på negativ måte i klassefellesskapet. Dyktige lærere skal være sjefene, og må kunne ta i bråkmakerne så de kjenner det! Snillismen og foreldremakt i skolen er gått altfor langt. Ungene er blitt «hellige kyr» som ikke skal røres. Læreren må få tilbake den autoritet som trengs for at flinke elever ikke skal miste verdifull undervisning pga bråkmakere. Et mer praktisk tilbud – med strenge faglærere – bør gis til dem som er teori-leie, ved alle skoletrinn.

Terje Haugom, pensj. adjunkt.