Unge Venstre på bærtur

Publisert 10.1.2023
Foto: Sfm.no

Unge Venstre vil ha slutt på skolegudstjenester, forkynnelse i skolen, og alt som hører til norsk skoles historiske kulturtradisjoner. Alvorlig talt, Venstre, – det er like historieløst og meningsløst som å hevde at Jorden er flat og Månen er en gul ost! Dere er så til de grader på bærtur, at dere har gått dere vill for lenge siden. Norge er en nasjon hvor kristendommen har preget land og folk i over tusen år. Alle bygder og byer med respekt for seg selv har en eller flere kirker. Og mange steder eksisterer fremdeles bedehus, hvor bygdefolket – store og små – møtes til høytid og åndelig føde. Skolens kristendomsfag har – inntil for 40 – 50 år siden – vært limet som gjorde skoledagen til en god og minnerik opplevelse for så vel små som større elever. Livssynsnøytralitetens fremmarsj bidrar til historieløshet.

Grunnlovens § 2 sier «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneske-rettighetene.» Det er altså skolens soleklare oppgave å fremme vår kristne arv, og derfor er skolegudstjenester, advents og julens aktiviteter i kristen norsk skolehistorie en selvfølgelighet, som den oppvoksende slekt i Norge – uansett etnisk norsk,  innvandrer-bakgrunn, eller med bakgrunn i annen religiøs eller human-etisk retning  – skal få kunnskap om, og så langt som mulig delta i. De har rett til å bli kjent med Norges kristne tradisjoner i norsk skole, og skolen har plikt på seg til å følge det Grunnloven forventer. At venstre-krefter og Human-Etisk Forbund klarte å starte avkristningen i norsk skole for 40-50 år siden, er en tragisk realitet. Derfor – politikere og skolefolk – skjerp dere, og start gjenoppbyggingen av det som er blitt frarøvet barn og unge gjennom altfor mange år. Det å få del i den kristne kulturarven gjennom vår norske skole, er barnas rettighet. Og vis respekt for vår Grunnlovs § 2!

Terje Haugom, adjunkt.