Utakk er verdens lønn

Publisert 9.8.2019
Foto: Wikimedia org.

Eller kanskje utrykket «skumme fløten» passer bedre? Er det ikke et faktum at det meste av Norges verdier skapes på Vestlandet, i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal? Og er det ikke også et faktum at svært mange av verdiskaperne her vest administreres fra kontorer i Oslo?

Så er det da også betimelig å stille spørsmålet: Hvilken del av landet ser flest investeringer i infrastruktur, som vei, motorvei, og bane? Og hvilken del av landet sliter med dårlige og trange veier, rasfare og totalt fravær av samferdsels-politisk oppfølging og interesse for bedringer?

Hvor er rettferdighets-sansen blitt av hos våre folkevalgte? Når varer og gods, busser og biler daglig må bruke f.eks. E-16 Bergen – Voss, er det mange sjåfører og passasjerer – store og små – som må slite med truende rasfare og ditto dødsangst. Ville det være for mye å forvente at våre folkevalgte nå etter hvert legger satsingen på Østlandet litt på is, og retter innsatsen mot å skaffe en trygg hovedvei øst – vest via en fornyet og sikker E-16 – UTEN rasfare, og MED midt-delere på utsatte steder?

I 2021 er det Stortingsvalg. Det er å håpe at vestlendinger flest tenker nøye gjennom hvilke politikere som fortjener en plass på Løvebakken. Vestlandet fortjener en kraftig prioritering fra myndighetenes side, og vi trenger personer som våger å tale Vestlandets sak på Stortinget! Og som er i stand til å sette makt bak kravene!

Terje Haugom