Utenlandske kriminelle karteller ødelegger norske arbeidsplasser

Publisert 2.10.2018. Oppdatert 18:50
Foto: Colourbox

Det er en kjent sak at i det norske arbeidsmarkedet så opererer det alt for mange useriøse og kriminelle utenlandske karteller og aktører. Dette brer om seg mye grunnet den ukontrollerte arbeidsinnvandringen gjennom EØS og Schengen avtalen som dessverre åpner «porten opp» for svart arbeid i stor skala i Norge.

I Norge har flere «skandaler» blitt kjent uten at dette har medført reell straff  og nødvendig og konsekvenser ovenfor kriminelle useriøse aktører som truer norske arbeideres – nåværende og fremtidige jobber. Kompetansen forvitrer og ulykkene øker. Slik vil det også gå hos oss om vi ikke klarer å snu denne negative utviklingen.

Demokratene vil derfor for alle som bryter Norsk lov på dette viktige området – fratas retten for alltid å drive næringsvirksomhet i Norge. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene