Utleie av fritidsbolig

Publisert: 16.9.2022
Foto: Colourbox

Noen politikere har fått det for seg at de som har fritidsboliger skal pålegges å leie disse ut. Første spørsmålet jeg da stiller er hvordan man på enkelte steder skal kunne få det til?? Det ser «greit ut» der man kan kjøre fra dør til dør – litt verre blir det om man har en fritidsbolig langs kysten på en noe øde øy??? Hvordan vil disse politikerne løse det som da kan bli en floke?? Altså noen politikere tenker da ikke med hodet?? Hva tenker den enkelte med da- det dem sitter på?? Jeg tenker da at de kanskje burde leie et slikt fristed på en plass der tilgjengeligheten ble litt problematisk å komme til herligheten og at de skulle tvinges til å leie på slike steder. Hadde da pipen fått en annen lyd??

Å oppholde seg på en øy i nordavindskuling og den eneste muligheten de hadde var bruk av en 14-fots plastbåt og årer å ro med… Lurer da på om dette hadde fristet til gjentagelser?? Neppe- tror jeg. Men å «tvinge» folk til å leie ut den fritidsboligen folk har- ja-se-det klarer de å foreslå å gjøre. Så har man de som ikke ønsker at en nabo eller sambygding skal leie ut om man vil – uten at det blir lurveleven av den grunn igjen. Så også har skjedd noen steder. Man ønsker ikke fremmedes «tråkk og mas».. Så vidt meg bekjent – så kan den som ønsker det – gjøre hva man vil i så måte.  Det bestemmer man vel helt selv må vite?? Det skal ikke noen legge seg opp i? Men, så var det da dette som politikere legger seg opp i – mener og tror – vil tvinge folk til. Da ser man vel konturene av et aldri så lite diktatur??

Vil slike «pålegg» gjøre folkemeningen en tjeneste i så måte? Det blir det vel heller verre med når folk skal velge inn nye i styrer og stell både lokalt og sentralt. Valgdeltagelsen ser laber ut nå -enda verre blir det vel om tvang og påbud innføres på ditto områder som berører et privat anliggende, tenker jeg da. Påbud om utleie blir da feil. Da er det vel bedre at man oppmuntrer, og at de inntekter dette gir en blir fratrukket at man betaler eiendomsskatt på de mest utsatte steder dert en kommune legger opp til en markedsverdi som overstiger det man får ut om «kåken brenner ned» – der man knapt får forsikret saken i det hele tatt -der man knapt får det som det koster å rydde tomten -sånn ca. 300 000.-??? Dette gjelder faktisk i områder hvor man ikke har tilgang til kommunalt slokkingsutstyr å nå tak i??

Sånt er jo et kommunalt ansvar uansett hvor -men bryr kommuner seg om det? Nei da. Derfor vil ikke forsikringsselskaper godta en forsikring på fritidsboliger man har på de mest utsatte steder – særlig i et NLF-område med særreguleringer. Da kan man som utleier (om man ville det), ha et større problem dersom man ville leie ut det man har som man da ikke får leid ut der det ikke er forsikret mot brann -naturhendelser -eller andre skader, som man ikke som grunneier er ansvarlig for. Samtidig er man som grunneier pålagt vedlikehold etter kommunale og statlige kriterier.

Da oppstår det som noen steder er mangler i kommuner – man har ikke tilgang til de fagfolk man trenger når man trenger dem, og heller ikke legger man til rette for rekruteringen av de heller- og enda flere problemer blir tillagt grunneieren? Da vil vel en utleietvang falle ut av seg selv?? Man kan vel ikke da tvinge folk til å leie ut- uansett-det er jo et privat anliggende?? Hvor mange hodeløse politikere har vi da i landet vårt som styrer politiske partier inn i en påbudsstat der diktatoriske tankeenheter og påfunn som havner på «stortingsblokken»?? Det er et ordtak jeg da vil sitere: – Dert er noen som tenker med det de sitter på, da tenker jeg ikke på stolen de sitter på, men den kroppsdelen det bruker for å sitte med! Man kan saktens spørre både SV’ere og MDG’ere hva de egentlig tenker med når de mener at de besitter «gode politiske løsninger» på ett og alt. Det ser heller ut for at de har mistet noe på veien mot talerstolen på Stortinget -i alle fall- nemlig vett og forstand!

Ellinor Nerbø