Uttrykket ”høyrepopulisme” er blitt munn diaré blant pressefolk!

Publisert 14.10.2018
Foto: Wikipedia

NRK bruker mine lisenspenger til å beskylde meg og mange andre nordmenn med ærlige meninger for å dele Breiviks holdninger, som førte til hans udåd den 22. juli, med drap på mange mennesker og enorme ødeleggelser. Vi som vil verne om nasjonalstaten som vår slektsarv, blir av dere kalt populistiske høyreekstreme!

Nå har de venstreekstreme holdt befolkningene i Norge og Vesten nede i et grep av frykt, ved å trakassere de av oss som ikke deler venstresidens meninger, og ønsker om multietniske konfliktsamfunn i fremtidens Europa. Det kan virke som det er panikk i den venstreekstreme leir for at stadig flere av Vestens befolkninger, vil reise seg mot den meningsundertrykkingen og tvangstrøyen som vi har levd under i snart 50 år – etter 1968.

De venstreekstreme har, ikke minst gjennom kapringen av media, fremstilt seg selv som klodens eneste rettroende og hellige der alt er båret frem i «godhet» og «rettferdighet». Torbjørn Harr, visstnok en slags skuespiller?, uttalte i en samtale med Atle Bjurstrøm på Dagsrevyen den 10. okt. at Breivik satte inne for godt, mens hans holdninger lever videre blant de populistiske høyreekstreme. Hvorpå et samtykkende smil fra Bjurstrøm. Uttrykket ”høyrepopulisme” er ellers blitt den rene munndiare blant journalister.

Vi, kan med like stor rett si at Andreas Bader og Ulrike Meinhof er borte, men deres holdninger lever videre blant de venstreekstreme i Norge som i resten Vesten. De røde brigader lever fortsatt i beste velgående. Sosialismen tilhører venstresiden enten den er Hitlers, Stalins, Maos, Pol Pots eller Enver Hoxas sosialisme. Kan vi f.eks. en gang få vite hvor mange av Pol Pots beundrere som sitter godt plassert i norsk media og samfunnsliv?

Sosialismen er den samme undertrykkende og menneskefiendtlige ideologi overalt. Den blir aldri populistisk, da det under sosialismen kun er eliten som bestemmer, og der befolkningens kritiske tanker blir holdt nede for å sikre elitens jerngrep. Dere må gjerne kalle meg høyrepopulist da jeg dermed ikke er infisert av det venstreekstreme svik.

Breivik gav i alle fall sine venner på venstresiden et evigvarende kort på hånden, for at de også i fremtiden kan holde folkemeningen under jernskodd hæl. Jeg minner også om Maos slagord: ”La hundre blomster blomstre”. På god sosialistisk vis falmet disse blomstene for dem som prøvde å si sine meninger. De fleste som åpent delte sine meninger forsvant!

Norvald Aasen

Redaksjonens merknad: Publisert med hjemmel i «Vær varsom-plakaten» pkt. 1.2 og 1.3. Red.