Vårt herrefolk og utsugere!

Publisert 8.7.2022
Foto: Sfm.no

Jeg skammer meg. Ja, jeg skammer meg over å være nordmann. Landets tafatte regjering har vært så inn i hutiheita dumme, at de har gitt styringen over vår norske vannkraft til EU-pampene i Brüssel. Norge skal tjene penger på kraften sin, og for å selge mest mulig, driver kraftselskapene rovdrift på vannmagasinene våre. En dag må Statkraft skru av strømmen, for turbinene er tørre, og fotturister kan snart gå tørrskodd på bunnen av det som skulle være våre fylte vannmagasin og drikkevann. Til bruk for norske nordmenn fra Norge – ikke EU! De har jo gass, kull og atom! De får piskadausen klare seg med det!

Hva skal til for å unngå at politikerne selger bestemors siste truse? Er det ikke mulig – med Grunnloven i hånd – å kansellere alt som heter salg av el-kraft til Europa? Er norsk selvråderett gått helt i dass? Kan vi få topp-politikere som tør å tale EU midt imot! Og hva i svarte har Ukraina og Putin å bety for norsk-produsert bensin og diesel? Ingenting!

Nå må herrene Støre og Vedum stikke fingeren i jorden, og kjenne på hva det norske folk mener om den norske krisen de og deres slepphendte forgjengere har stelt i stand! De skal jo være folkets tjenere, ikke herrefolk og utsugere! La oss få beholde norsk vannkraft til oss norske forbrukere, og kutt alle statlige avgifter på fossilt drivstoff! Det må for søren være mer enn nok å tjene på norsk olje og gass på «verdensmarkedet», og så kunne la oss få ha vår strøm til 37 øre/kWh, og drivstoff til 12 kr. literen! Gi vannmagasinene mulighet til å bygge seg opp igjen! Slik det er nå, Støre og Vedum, er det gale-matias!

Terje Haugom
Demokratene