Våger ikke fremme Dok. 8 forslag om EØS-avtalen?

Publisert 6.1.2023
Foto: Sfm.no

Vi har allerede kommet 6 dager inn i det nye året. Debattene om høye matpriser, skyhøye strømpriser, høye olje- og bensinpriser, har rast på sosiale medier i året som gikk. Omsider fikk også den «etablerte» pressen opp øynene og begynte så smått å følge etter oss små effektive og alternative medier. Men tross medias kraftige angrep på både Stortinget og Regjeringen – med svært god grunn, så ser elendigheten ut til å bare fortsette? Man skal vente å se men ikke gjøre noe mer enn akkurat det.

På Løvebakken sitter det 169 politikere som skal representere folk og land. Flere av dem har gjentatte ganger hevdet utad at de er imot norsk medlemskap i EU, de er imot EØS-avtalen, de er imot ACER, og de er imot den nordiske strømbørsen Nordpool, den som bestemmer hva vi skal betale for hver KW/t til enhver tid. Men så kommer paradokset og bevisene for at de samme snakker med flere tunger. I seg selv ikke noe nytt fra den fronten.

Flere rikspolitikere på tvers av partigrenser, er blitt spurt direkte om de kan fremme dok.8 forslag om at Norge skal meldes ut av EØS-avtalen (tvangstrøyen). Ingen av dem våger derimot å gjøre det. Det bekrefter ren feighet og redsel. Når flere politikere står åpent fram på sosiale medier og prediker motstand mot EU og EØS m.m., så må de samme kunne stå for sine ord. De må slutte med å lyve og bløffe for sine velgere.

Stortingets politiske motstandere av EØS-avtalen, må sammen kunne fremme et felles Dok 8. forslag om oppløsning, alternativt foreslå en juridisk bindene folkeavstemming. Og tar vi i betraktning hva den norske grunnloven sier klart og tydelig, så skal ingen fremmed makt ha styring over landet vårt. Når mange politikere derimot higer etter å bli EU-medlem, så må det kunne sees på som rent svik mot både folk og land. Vi hører de samme si gjentatte ganger at «EU har bestemt».

EU skal ikke bestemme noe som helst i Kongeriket Norge. Det skal vi klare å bestemme selv. Norske politikere som er uenig kan jo bare flytte til et fullverdig EU-land. Slike representanter er vi ikke tjent med. EØS-avtalen kan sies opp med 12 måneders skriftlig varsel. Etter oppsigelsen trår den gamle norske handelsavtalen fra 1973 i kraft. Det hevdes fortsatt fra EU-tilhengerne at denne ikke lenger kan benyttes. Det er direkte usant.

EU har i dag handelsavtaler med flere ikke-EU/EØS land, eksempelvis Sveits og USA. Så kom ikke lenger med direkte løgnaktige påstander om at Norge ikke kan ha samme avtaler. EU er meget avhengig av Norge, og EU vil ha full kontroll over både vår kapital og våre naturresurser! Det er sannheten som mange unions-tilhengere ikke liker å høre, men de vet likevel at det er sant.

Skrevet av redaksjonen
i Samfunnsmagasinet