Vann for verden!

Publisert 31.8.2018
Av Terje Haugom DEM
Foto: Colourbox

Demokratene ser med bekymring på det faktum, at det blir mindre og mindre drikkevann (ferskvann) på Jorden. Dette er en side ved klimaendringene som vil komme til å merkes for de fleste av oss innen få tiår. Uten vann kan ikke mennesket leve, og heller ikke alt annet som lever. Dette kan ikke fortsette slik. Tørke, lange tørre somre, inntørkede innsjøer, avlinger som visner – ikke bra!

Demokratene ser det derfor som høyst nødvendig at bedrifter som har det rette utstyr for det, gründere som har interesse for det, må satses og alle som kan bidra til det: Det må satses på å omdanne sjøvann til ferskvann! Teknologi som på denne måten kan redde en så viktig forutsetning for livet på Jorden, må snarest bli å finne øverst på prioriteringslistene til dem som vil skape noe virkelig fornuftig for vår felles framtid! Innovasjon for en tørstende verden vil være et svært viktig satsings-område. Uten vann – intet liv.

Skjer ikke dette, vil hele folkegrupper og dyreliv sakte men sikkert dø ut pga. tørste, og kampen om eierskapet til de siste ferskvanns-ressursene blir en ny slagmark for mafia og andre maktsyke profittjegere, som ser muligheter i en stadig mer tørstende verden! Trykkbasseng, vanningssystemer, fordelings-nettverk, bunkring og transport – dette vil kreve mye innsats, men må til!

Demokratene anmoder våre stortingspolitikere om å løfte dette fram i debatten, når klima og Jordens ressurser er tema. Dette er viktig for årene som ligger foran oss. Norsk teknologi i førersetet på dette område vil også kunne bli en viktig næringsvei, med en hel verden som marked! Og sjøvann er det rikelig av!