Vår kristne arv

Publisert 18.1.2018

Av Terje Haugom MOD
Illus.foto: Colourbox

Det er tragisk å konstatere at regjerings-troikaen fra Jeløya nå legger Norges kristne kulturarv bak seg, som et avsluttet kapittel. Selv om de så inderlig vel vet hva vår kristne verdiplattform og kulturarv har hatt å si for folk og land i over tusen år.

Både Erna, Siv og Trine har selv gått i en skole hvor kristendomsfaget var et av de triveligste fag på timeplanen, hvor de feiret advent og jul – med adventsstund, juleverksted, hadde juletregang i gymsalen, og skolegudstjeneste. De opplevde også hva påskens budskap gikk ut på, og hva det norske flagget – med kors i, som alle de andre nordiske land også har -, fred, frihet og 17.mai har betydd for det norske folk og land opp gjennom historien!

Det svik de blå-grønne nå gjør mot Norges historie og den kristne kulturarv, er for å tekkes human-etikerne, og innvandrerne som kommer fra mange kulturer. Det er sannsynlig at dette sviket er en del av den «rausheten» Trine Skei Grande stadig har mast om.

Men uansett hvem av de tre partitoppene som har tatt initiativ til å avskrive vår kristne arv, mener det tverrpolitiske partiet Moderatene at dette er både respekt-løst og feigt overfor det norske folk – ikke minst den oppvoksende slekt! Og vi stiller oss på linje med Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, som varsler kamp i Stortinget for å gjenreise vår kristne kulturarv, og dens mangfold!

Skolen som kulturformidler skal gjenoppstå slik det var før, hvor vår stolte nasjonalfølelse og historiske tilhørighet i den kristne kulturarv igjen skal få blomstre! Med lærere som er trofaste mot det de skal undervise om. Vi skal ikke gjøre knefall for fremmede kulturer og ateister! Barn har aldeles ikke vondt av å få del i vår kristne, historiske skattekiste! Uten røtter står ikke et tre imot stormen! Og livet er fullt av stormer, hvor solid rotfeste er livsnødvendig! Barnetroen er en uvurderlig skatt, som ingen må frarøves mulighet til å få del i.