Vår tids og framtidas kirkeorgler

Publisert 10.4.2019
Foto: Colourbox

Når nye kirker skal bygges, eller når eksisterende kirker skal oppgraderes, kommer man ikke utenom spørsmålet om kirkens hoved-instrument – orgelet. Et nytt pipeorgel av bra kvalitet koster i dag ca. 200.000.- pr. stemme / register / piperekke. Med 2-3 manualer og 25 stemmer blir totalpris fort over 6 millioner. Et digitalt orgel med 3 manualer og 56 stemmer kan skaffes for 300.000.- til 500.000.-, og krever null vedlikehold, null fukter, og likegyldig temperatur.

Diskusjonen mht. nye kirkebygg og instrument går på om man har råd til et stort og formålstjenlig pipeorgel, eller om man skal velge digitalt kirkeorgel – som selvsagt blir en vesentlig rimeligere løsning, – også drifts- og vedlikeholds-messig. Et pipeorgel vil kreve arkitektens medvirkning for en fornuftig plassering. Et digitalt kirkeorgel kan plasseres nær sagt hvor som helst, og høyttalere likeså, gjerne med tilhørende dekor-front. Altså enklere på alle måter!

I eldre kirkebygg er det en litt annen situasjon: Det gamle og slitne pipeorgelet trenger enten restaurering, eller må erstattes av et nytt pipeorgel, eller digitalt. La oss se på et eksempel fra 2019: I en Vestlands-kommune står en meget vakker kirke, med et 10 stemmers pipeorgel fra 1910. Instrumentet er nærmest ubrukelig, pga. alderdom og totalt sviktende helse. Bygdefolket lurer på å restaurere den gamle sliteren. Til det har de fått en foreløpig pris på 1,2 millioner. Om arbeidet blir vellykket, vil man ha et orgel slik det var i 1910. Instrumentet vil trenge jevn temperatur, jevn fuktighet, og årlige tilsyn, stemming, justeringer osv. Og kvalifiserte orgel-reparatører er en utdøende rase. I Bjørgvin har man én dyktig – og han har mer arbeid enn han rekker over. Uansett – drift og vedlikehold av pipeorgler krever både fagfolk og kommunale midler. I framtiden må orgeltilsynsfolk rekvireres fra f.eks Tyskland.

Det er nærliggende å hevde, at alle menigheter i liknende situasjon vil være meget godt tjent med å fire litt på inngrodde meninger om at «pipeorgel er best». I dag er de 3 mest anerkjente digitale kirkeorgel-merkene -Viscount, Johannus og Allen – av så god kvalitet, at med høyttalerne plassert f.eks. bak den eksisterende pipefasade, vil vakker orgelmusikk strømme ut fra samme sted som før, bare enda fyldigere, rikere og mer variert. Dog må nevnes, at Johannus og Allen benytter tradisjonell opptaks-teknologi (sampling), og ligger ca. 20-30 % over Viscount i pris. Italienske Viscount har sin prisbelønnede klone-teknologi – Physis Modeling -, som faktisk gir en enda mer autentisk klang av pipeorgel, og er kjent for sitt meget korrekte tangent-trykk. Alle 3 merkene er av ypperlig håndverksmessig kvalitet. Grunnen til Viscounts lavere prisnivå, er fordi deres teknologi – selv om den gir mest – ikke er like kostbar å produsere. Alle 3 orgelmerkene er installert i kirkebygg over hele verden, og i Sverige er nok Viscount den suverene vinner, med over 600 installasjoner. Norske kapell og kirker på god vei! Mitt råd: Før evt. restaurering, besøk kirker o.l. med digitalt orgel, lytt, spill, vurder! Og – organistene er nå begynt å forstå hvilke rikdommer som finnes der!

Hvem som repr. Allen (USA) i Norge, vites ikke i skrivende stund. Johannus (Ne.) markedsføres i Norge av Kirkeorgel Strandskogen (Oslo), og Viscount (It.) i Skandinavia av Jerker Antoni Konsult AB (Stockholm).

Terje Haugom, pensj. organist i Bjørgvin.