Våre husdyr skal prioriteres

Publisert 17.8.2020
Illus.foto: Colourbox

Når bjørn og ulv truer våre husdyr – som sau og ku, ja også hund, – skal bonden kunne skyte villdyrene. Ingen fylkesmann eller lensmann skal ha innvendinger mot det. Og truer bjørn eller ulv boligområder og mennesker der, bør jeger eller HV-soldat kunne skyte dyret omgående. Dette bør det ikke lages så mye ståhei om.

Felling av rovdyr som truer eller skader folk eller husdyr, skal avlives – kort og greit, uten byråkratisk dikkedarium. Både SP-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch (SP) har tatt til orde for vern om våre husdyr, som er levebrødet til tusener av bønder i innlandet – og særlig nærmere svenskegrensen, – og dyra som gir oss både mat og klær. Hvor rett og viktig dette er, har Venstre og MDG hverken skjønt eller innsett. For dem er rovdyra nærmest «hellige kyr», og skal prioriteres framfor husdyra! Tusseskap!

Terje Haugom, husdyrpatriot.