Våre nye landsmenn og -kvinner

Publisert 26.5.2024
Foto: Colourbox

Staten Norge har vært raus mht. mennesker som har søkt om oppholdstillatelse. Grupper er kommet fra alle deler av verden, ikke minst fra det afrikanske kontinent. Staten er selvsagt opptatt av å sile ut folk med kriminell historie, eller som ikke har papirene i orden. Men det vil alltid være noen «luringer» som klarer å lure myndighetene, og bosetter seg i Norge ulovlig.

Det er uansett et krav til samtlige, at de skal lære seg norsk språk, og kunne uttrykke seg både muntlig og skriftlig, tilegne seg norsk kultur, leve som nordmenn i samfunnet, og respektere og innrette seg etter norsk kultur, lov og orden.

Noen grupper fra noenlunde samme geografiske områder på kloden, har ofte vært i tottene på hverandre i hjemlandet, eller har kjempet mot de lokale styresmakter. Når de så kommer til Norge, som har gitt dem det de har krav på, vil vi etniske nordmenn IKKE finne oss i at de bruker sitt nye hjemland – Norge – som arena for demonstrasjoner, slåsskamper, tumulter og ordensforstyrrelser! Da kan de bare pakke sammen det lille de hadde med seg, og reise hjem igjen omgående! Slik oppførsel vil vi ikke ha – hverken i Bergen eller andre steder i Norge! Skjer det, skal de vite at politiet frakter dem direkte til første fly med destinasjon i deres hjemland! Selv om de har fått statsborgerskap, skal dette inndras der og da!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.