Verre og verre å være norsk i Norge

Publisert 3.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Det er mange år siden allerede at visse bydeler og skoler i Oslo var dominert av innvandrere. Minst en av skolene var så overfylt av innvandrere at norske foreldre trakk sine elever ut av skolen. Det har selvsagt ikke noe med rasehat å gjøre – innvandrerne besto nok av adskillige raser så vel som «hvite».

I følge opplysninger består nå minst 25% av Oslos befolkning av innvandrere eller 2. generasjon slike. Og «importen» bare fortsetter. Det skal – i all sin gru – bli interessant å se hvordan Oslo «ser ut» om 20-30 år, med etnisk norske i mindretall! Innvandrerne har som kjent for lengst holdt sitt inntog både i norsk lokalpolitikk og rikspolitikk. Oslo fikk nesten en muslimsk ordfører ved siste valg, og med en muslim (riktignok norskfødt) som nestleder i Arbeiderpartiet kan man med god grunn se for seg en fremtidig muslimsk statsminister.  Fri og bevare meg og adskillige andre fra noe slikt!

Der snakkes om å integrere innvandrerne tidligst mulig i det norske samfunnet. Det har lykkes i svært liten grad. Muslimene er tydeligvis de minst interesserte i dette, så lenge de labber omkring i kostymer som hører til i fjerne himmelstrøk og under totalitære og aggressive regimer vi på ingen måte kan sammenligne oss med. Det er bare våre rikspolitikere som gjør det ved å sende flere av dem milliarder av kroner årlig! Diskusjonen om å forby disse for oss heslige muslimske antrekkene i Norge vakler. Noen vil ha totalforbud, hvilket ville være det riktige, – og andre vil begrense forbudet til visse yrkesgrupper og skoler. Mange vil rimelig nok ikke ansette mennesker som forlanger å gå slik kledd, og da havner jo tusener på NAV – altså et misbruk av våre egne penger!

Man kan knapt henvende seg til noen servicebedrift i dag uten å støte på innvandrere, slike som knapt nok verken snakker eller forstår norsk. Det skjer på Posten, innen Taxinæringen, bussjåfører, i butikker, på offentlige kontorer, – bestill en håndverker eller annen service – så får du nesten garantert en eller to innvandrere, som stavrer seg gjennom norsken og ofte forstår svært lite av hva man forklarer dem. Slikt er vi ikke tjent med – slikt har vi ingen som helst plikt til å finne oss i! Når innvandrere skal ut i norsk arbeidsliv må og skal det være en forutsetning at de snakker flytende norsk før de slippes ut i jobb blant oss innfødte! Vi holder på – i stadig økende grad – å bli fremmedgjorte i vårt eget land. Det kan vi «takke» sløve og ansvarsløse politikere for – både rødgrønne og blå-blå! De sørger stadig for at det blir verre og verre – mer og mer tungvint å være norsk i vårt eget land!