Vi befinner oss mellom to ustabile ledere?

Publisert 16.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Da Sovjetunionen og Warschawa-pakten ble oppløst, trakk de fleste et lettelsens sukk. Vi hadde et problem mindre å frykte. Trodde vi. Så dukket den tidligere KGB-offiseren Putin opp og skulle vise seg å bli en like farlig mann som f.eks. Stalin og Breshnev.

Putin har arvet både aggressiviteten og mangelen på respekt for andre nasjoners landområder. Og han bekrefter sin holdning når han allierer seg med gale diktatorer som Assad i Syria, hvor de i fellesskap bomber sivilbefolkningen og landets sykehus – og hindrer hjelp utenfra m.h.t. mat, medisiner etc. Råere kan ledere neppe bli. At ikke Assad er blitt avsatt og straffet for lengst i likhet med Libyas – og Iraks diktatorer, er helt utrolig. Og Putin har nylig gitt klart uttrykk for at han «aldri» vil gi den annekterte Krim-halvøyen tilbake til dens rettsmessige eier – Ukraina.

Putin sto også bak borgerkrigen i Ukraina, og nedskytingen av et malaysisk passasjerfly med hovedsakelig nederlandske passasjerer om bord for få år siden. Det hersker det vel neppe noen tvil om. Og giftdrapene i England nylig var tydeligvis også Putin-regimets verk – giften var russisk-produsert. En russisk ambassadør truet Danmark med atomvåpen. Flemming Splidsboel, lektor i russisk politikk ved Universitetet i København, sa til Jyllands Posten at atomtrusselen sannsynligvis ble instruert fra høyeste hold i Moskva. Og hva er så høyeste hold i Moskva?! Så gal har vel neppe andre statsledere i Sovjet/Russland vært at de konkret har truet en fredelig liten nasjon med atomvåpen – selv om det skjedde «indirekte» via en ambassadør. Og på samme tid ruster Norge ned forsvaret i nord og vil konsentrere det viktigste i sør. En helt ufattelig tankegang som militærledelsen selvsagt har gått mot – men Solberg & Co vet tydeligvis bedre. Derfor kan også sjøheimevernet legges ned – mener de.  Det er galskap!

I vest har man fått en ustabil amatørpolitiker som har vist en av sine spesialiteter ved å si opp sine nære medarbeidere i tur og orden.  Han har vel neppe en eneste tilbake av dem han opprinnelig hadde for bare et drøyt år siden. Hans oppførsel og ordbruk overfor Nord Korea førte nok til at han mistet en god del respekt også fra Nord Koreas side. En barnslig og aggressiv språkbruk som neppe skremte regimet i Nord Korea. En annen sak er vel at hadde regjeringene Obama vært mer våken og fremsynt for 7-8 år siden, kunne Nord Korea i dag vært en atomvåpenfri sone. USA kunne «avvæpnet» landet uten særlig store konsekvenser såpass tidlig.

Jeg tror at verden – i særdeleshet Europa – ville blitt en tryggere verdensdel uten både Putin og Trump. Det er bare så umåtelig tragisk at verdens to mektigste nasjoner ikke har bedre leder-alternativer å stille med enn hva tilfellet har vært! Konklusjonen må bli: Norge MÅ ruste opp – særlig i nord, og sjøheimevernet MÅ bestå og styrkes ytterligere. Noen må prøve å snakke Solberg-regjeringen til fornuft – siden de selv ser ut til å være blottet for fornuft og ansvar på dette området!