Vi flås til skinnet med FrP og Høyre!

Publisert 23.1.2019
Foto: Colourbox

Endelig forsvant den siste rest av respekt for regjeringen Solberg. Med den såkalte avgiftsmotstanderen Frp i firedobbelt – sengen, så får vi vite at det er vedtatt å innføre skatt på dugnadsinnsats rundt om i forenings – Norge. Folk som vil hjelper til gratis på en festival o.l. Og får en med en inngangsbillett som belønning, er arrangøren pliktig å rapportere verdien av billetten inn til beskatning.

Grensen er satt til kr. 1000 for person og 10 000 kr. for foreninger. De som har erfaring fra festivaler o.l. vet at det meste av arbeidet ligger i forberedelsene, så sammen med avviklingen, vil en lett komme opp i 1 000 kr. i verdien av gratisarbeidet. Arrangøren er da pliktig til å innrapportere dette til beskatning. Hvor har det blitt av partiet som sverger mot skatter og avgifter?

Ja, var det dette den store reformatoren Karl Ivar Hagen prediket i Spikersuppa gjennom vel 40 år. Er han fortrolig med en slik beskatning? Hvor er han nå mon tro? Han har da aldri vært beskjeden med å stille opp når det dreier seg om skatter og avgifter. Her må enn kunne si at «Hensikten helliger middelet».

Hva blir det neste mon tro? Hva med barnepiker, tilfeldig vaskehjelp en gang hver 14. dag. Dugnad ytelse, vennehjelp. Det er bare å bruke fantasien. Her er det skatteobjekter så det monner. Men så var det dette med skattelette da, men det var vel bare til de rikeste det.

Per H. Midtgaard