Vi som lever nå har også krav på andeler i arvesølvet!

Publisert 3.6.2019
Foto: Sfm.no

Vi har et «veiprisings-system» som bør holde! Med utgangspunkt i slik det var tidligere: Når vi fyller bensin eller diesel, betaler vi jo for det vi kjører med bilen, i form av avgifter til Staten for hver fylte liter. Den som bruker bilen ofte, fyller ofte. Den som kjører mer sjelden, fyller sjeldnere – så enkelt er det! Overvåking fra satellitt er helt uakseptabelt! Hvor vi kjører til enhver tid, har myndighetene ikke noe med! Vi har da demokrati, ikke sant?

Årsavgiften – nå: Trafikkforsikrings-avgiften – var ment å gå til samferdsel, vei og trafikk. Kun 20 % ble faktisk brukt til det pengene var ment for! Men – ved å øremerke 100 % av denne «årsavgiften» til samferdsel, vi dette – sammen med avgiftene fra literpris bensin/diesel – være rikelig til å holde samferdsel, vei, trafikk, infrastruktur m.v. i drift – UTEN bompenger, og UTEN noen annen form for «veiprising».

I tillegg – og for rettferdighetens og solidaritetens skyld – MÅ de som velger el-bil OGSÅ betale full pris for bilen sin, ladestrøm osv. Nå blir de nye forbrennings-motorene så rene, at klima-argumentene for å prioritere el-bil er totalt meningsløse. Derfor får bilister velge den bil de vil ha – også etter 2025!

Med dette som løsning, kan bompengesystemet avvikles totalt, og folk flest får bruke bilen til de mange gjøremål – uten å måtte skattlegges og tynes til falitt og personlig konkurs. Politikerne vil også høste langt mer goodwill hos velgerne. Om man til tider sper på med noen av oljefondets avkastnings-milliarder, blir det likevel mer enn nok til «våre barns pensjoner».

Terje Haugom, samfunnsdebattant.