Vidar Kleppe: Alltid Norge først!

Publisert 8.8.2022
Foto: Colourbox (Privat innfelt)

Det er trist og faktisk løgn når politiske motstandere av Demokratene påstår at jeg som stortingsrepresentant stemte ja til EØS-avtalen – og at Demokratene som et antiglobalistisk politisk parti sier: Ja til ACER. Dette folkens har selvsagt ikke rot i virkeligheten og er som alle kloke nordmenn og lesere av: Samfunnsmagasinet forstår – bare «fake news» og løgn.

Sannheten om min stemmegivning vedrørende EØS-avtalen er følgende. Som daværende stortingsrepresentant for FrP i 1992, fulgte jeg min overbevisning, hjerte og hjerne og ikke FrP- da jeg stemte og talte mot EØS-avtalen/husmannsavtalen som dessverre ble vedtatt av stortinget den 16. oktober i 1992 – med stemmetallene: 130 for og bare 35 imot.

Jeg vil derfor som folkevalgt politiker for Demokratene i dag: Snarest mulig trekke Norge ut av dårlige avtaler som eksempelvis: EØS, Global Compact for Migration, ACER og Schengen.Videre er det viktig å vite at Demokratene aldri vil støtte eller delta i noen regjering som støtter slike håpløse avtaler som ikke setter Norge først.

Jeg vil alltid i mitt politiske virke – forsatt sterkt motarbeide at Norge selges bit for bit – slik som Støre, Erna, Vedum og alle stortingsglobalistene gjør.

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder