Vidar Kleppe: – Norge og Agder mangler handlekraftige politikere 

Publisert 3.11.2023
Foto: Privat

Sosial trygghet og gode velferdsordninger har alltid vært en viktig bærebjelke og en viktig forutsetning for et trygt og stabilt Norge. Skal vi lykkes videre fremover i den dyrtiden vi nå lever i – må vi ha gode offentlige velferdstjenester som sikrer alle nordmenn en levelig trygd eller pensjon.

Alle vet at det finnes sammenhenger mellom: Arbeidsledighet og fattigdom – mellom sykdom og fattigdom – og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene må reduseres. Politikerne har selvsagt hovedansvaret for å gjøre noe med fattigdommen som dessverre i vår by, landsdel og i hele Norge, øker dramatisk.

Økte priser på, mat, sykdom, strøm, gebyrer og avgifter rammer folk flest hardt og er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom folk med ulikt inntektsgrunnlag. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne. Derfor slår alltid prisøkningene spesielt hardt ut i forhold til dem som allerede har minst fra før.

Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgifts byrden på. Kleppelista vil derfor arbeide for reduserte priser, gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av.Denne negative samfunnsutviklingen vi nå lever i må stoppes – for det norske folk klarer ikke mer av politikken til statsminister Støre og finansminister Vedum. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand