Vidar Kleppe: – Økt kriminalitet en vekstnæring!

Publisert 17.2.2023
Foto: Colourbox

Den økte Kriminaliteten i Norge  har blitt en vekstnæring som må stoppes!

Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil Norgesdemokratene bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge.  Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle.

Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Norgesdemokratene vil derfor føre en kriminalpolitikk som er tøff og «knallhard» mot de kriminelle. Rask straffereaksjon mot lovbrytere ved også å automatisk utvise kriminelle utlendinger er helt avgjørende for at kampen mot de kriminelle og kriminaliteten skal lykkes.

Norgesdemokratene vil derfor styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid for bedre å bekjempe kriminalitet over landegrensene. Fakta er at en all for stor andel av den kriminalitet vi ser i Norge i dag  skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen og EØS-avtalen. Disse avtalene som dessverre også Høyre og FrP støtter og lovpriser.

Etter min mening må derfor Schengen og EØS-avtalen som gir «fri flyt» av kriminelle og kriminalitet snarest sies opp – og erstattes med en strengere nasjonal grensekontroll. For trygghet og sikkerheten til norske borgere skal og må alltid ha første prioritert for norske politikere.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Norgesdemokratene