Viktig å vise solidaritet, men ikke overfor alle?

Publisert 23.4.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I over 25 år har Samfunnsmagasinet (som et alternativt medie-organ), holdt fokus på saker omhandlende norsk barnevern og deres ofre fra både lovlige og ulovlig drevne institusjoner. Ingen andre i den norske pressen har brydd seg like mye om lovbruddene som disse bevislig har blitt utsatt for. I løpet av alle disse årene har det og blitt reist gjentatte krav om gjenopptakelse av flere slike saker.

I stedet for å se den nakne sannheten i hvitøye, så har det norske rettsapparatet, byråkratiet og norske politikere, og med god hjelp fra en systemlojal rikspresse, hatt bind for sine øyne og vendt sine døve ører til. Og det til tross for at flere av disse sakene har vist seg å være saker som skulle ha vært behandlet som «rene straffesaker» av våre domstoler, ikke som «sivile saker» som norske domstoler dessverre ofte tar altfor lett på. Kanskje etter pålegg fra det politiske Norge?

Dette bekrefter igjen at den såkalte norske «rettsstaten» er fortsatt ikke-eksisterende for mange norske borgere og innbyggere. Det er bra at man viser «solidaritet» overfor mennesker i andre land når det trengs. Ikke minst skal vi «ta vare på hverandre» i eget land. Men hva er det norske politikere og autoriteter har vist så langt? Det de har vist kan ikke kalles for annet en grov forskjellsbehandling, grov uansvarlighet og en gedigen feighet og likegyldighet. Altså er det viktig å vise solidaritet, men ikke overfor alle?

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør www.sfm.no