Viktig med kontroll over egen økonomi

Publisert 9.5.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Foto: Sfm.no


På Internett vrimler det nå av ulike lånetilbud både med og uten sikkerhet. De aller fleste banker låner ut penger til en noen lunde overkommelig rente, også når det gjelder rene forbrukslån. Ulike kortselskaper gir opptil 100 000,- i kreditt på Visa Kort. Mange er dog ikke klar over at ved full bruk av en slik kreditt, kan rentene og den samlete gjelden bli ganske høy på lang sikt. Det er lurt å sjekke før man tar i bruk kredittkort.

I Sverige har ganske mange tatt opp små mobiltelefonlån med renter som har oppgått til nærmere 400 %. Svenske statens innkrevingsmyndighet, Kronofogden, har i dag mange slike inndrivinger mot unge som åpenbart ikke forstår farene med å ta opp slike lån. Svenske myndigheter gransker stadig låneselskaper som låner ut penger til hvem som helst via mobiltelefon, selv uten kredittsjekk – blir det hevdet.

Det er meget viktig med kontroll over egen økonomi. Norge har også mange gjeldsslaver ifølge flere inkassobyråer. Noen har havnet uforskyldt i økonomisk uføre. Men så finns det også selvforskyldte tilfeller. Det er meget lett å komme i et økonomisk uføre om man mangler full kontroll over sin egen økonomi. Et personlig regnskap består nemlig av postene inntekter og utgifter. Blir utgiftene større enn inntektene, ja – så får man underskudd på balansen.

Enhver enkeltperson og familie burde årlig sette opp et økonomisk budsjett over antatte inntekter og antatte utgifter. Ut fra et slikt regnestykke vil man mye lettere kunne se hva man har til overs når alle utgifter er betalt. Det er også lurt å ha et aldri så lite slingringsmonn på ca + 10 %. Prisøkninger på strøm, husleie og boligrenter må forventes. I tillegg er det lurt å sette av et fast beløp pr. måned til uforutsette utgifter om det er mulig da. Sfm.no anbefaler for øvrig www.okonomiguiden.no, et meget nyttig nettsted for de som ønsker bedre oversikt og bedre kontroll med egen økonomi.