Viktige innlegg sensureres og avvises!

Publisert 21.8.2023
Grunnfoto: Colourbox
Leder!

I flere år har en rekke mennesker i Norge sendt innlegg på innlegg til den norske «toneangivende» (??) pressen med bønn om å sette fokus på rentefradraget. Dette har som kjent stått på stedet hvil i 10 år. Prosentsatsen er fortsatt på 22 %.

Vi spør nå norske medier som mottar statsstøtte av det folk innbetaler i skatter og avgifter 24/7 året rundt, hvorfor de sensurerer eller rett og slett avviser innlegg hvor det framkommer krav om at rentefradraget må settes kraftig opp. Og årsaken er helt enkelt vanvittige prisøkninger på mat og drivstoff, offentlige avgifter, andre prisøkninger fra næringslivet og renteøkninger fra bankene, og det siste forårsaket av renteøkningene fra Norges Bank.

Nå må norske medier ta sin del av ansvaret og øke presset på politikerne, og kreve at rentefradraget øker med minst 4 %. Det vil lette byrden for mange mennesker som i dag sliter i et av verdens rikeste land, men som likevel er så lut fattig at det tydeligvis ikke gidder å bry seg om at folk svelter og i tillegg fryser når kulden igjen setter inn. Dette er et gigantisk svik som også norsk presse har et medansvar for å få stoppet.

Og dere i Regjeringen og på Stortinget må nå skjønne at den økonomiske galskapen som har ridd Norge de siste årene må ta en slutt. Mange sliter og aner ikke hvordan de skal få endene til å møtes. Dere har alle et felles ansvar å få stoppet denne galskapen. Dette er ikke en oppfordring men et krav på vegne av det norske folk som sliter!!

Samfunnsmagasinet
Redaksjonen